asean
fb
artandculture

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบ นายศิวทัศน์ วุฒิศักดิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

01 01 01

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

VDO

สายด่วนวัฒนธรรม 1765

adminนางอุทัย พัฒนพิชัย
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

bundanthai

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

fapot

ปฏิทินผู้บริหาร

ในหลวงเสด็จเยือนภูเก็ต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

065117

Your IP: 54.83.93.85
2019-01-17 05:56