asean
fb
artandculture

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน !!
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

สามารถลิงค์เว็บไซต์ ที่  http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428#

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

VDO

สายด่วนวัฒนธรรม 1765

adminนางอุทัย พัฒนพิชัย
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

bundanthai

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

fapot

ปฏิทินผู้บริหาร

ในหลวงเสด็จเยือนภูเก็ต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

090993

Your IP: 34.204.189.171
2019-10-19 18:23