asean
fb
artandculture

รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับ "โรงเรียนบ้านฉลอง" ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๖๐ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้คุณความดีนี้เป็นแบบอย่างให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เห็นคุณค่าของการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม น้อมนำหลักธรรมของศาสนามาพัฒนาทั้งตนเองและสังคม จึงเห็นควรเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่การทำความดีนี้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังต่อไป
cr.ภาพประกอบ : โรงเรียนบ้านฉลอง ภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

VDO

สายด่วนวัฒนธรรม 1765

adminนางอุทัย พัฒนพิชัย
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

bundanthai

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

fapot

ปฏิทินผู้บริหาร

ในหลวงเสด็จเยือนภูเก็ต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

135530

Your IP: 3.237.186.116
2020-10-19 15:22