asean
fb
artandculture

สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

เสนอภาพยนตรไทยสมย ร9

ประช่าสัมพันธ์ “สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙” ขอเชิญร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อวงการภาพยนตร์ไทย ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ไทย

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเสนอชื่อสุดยอดภาพยนตร์และแอนิเมชั่นของไทย อันทรงคุณค่าที่สะท้อนวีถีชีวิตและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ “ศาสตร์ภาพยนตร์” โดยสามารถร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์และแอนิเมชั่นไทยเรื่องยาว ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๔๘๙ – ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙ ไม่เกินท่านละ ๙ เรื่อง เพื่อคัดเลือกเป็น “สุดยอดภาพยนตร์ไทยในรัชกาลที่ ๙” ทาง http://bit.ly/2z1fpWQ หรือโทรศัพท์ ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

VDO

สายด่วนวัฒนธรรม 1765

adminนางอุทัย พัฒนพิชัย
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

bundanthai

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

fapot

ปฏิทินผู้บริหาร

ในหลวงเสด็จเยือนภูเก็ต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

135535

Your IP: 3.237.186.116
2020-10-19 15:31