asean
fb
artandculture

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1. ชุมชนบ้านคอเอน
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : ชุมชน บ้านคอเอนได้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนคอเอนมินดาพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตผ้าบาติก ที่มีการวาดลวดลายและลงสีสันอันประณีตงดงาม ให้เลือกชมและอุดหนุนสินค้าชุมชน ทั้งเสื้อเชิ้ตแบบแขนสั้นและแขนยาว ผ้าบาติกแบบผูกเอวของคุณผู้หญิง ตลอดจนผ้าปาเต๊ะ และชุดโสร่ง ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนชาวมุสลิม
ลักษณะเด่น : 1.เป็นชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะภูเก็ต อยู่ติดถนนสายหลักที่เป็นทางเข้าสู่เกาะ และท่าเรือยอชท์ของเอกชน
2.ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ตัดเย็บ และมีชื่อเสียงในการทำผ้าบาติกทั้งผ้าพิมพ์เทียนและผ้าเขียนเทียน มีฝีมือการวาดลวดลาย
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1.เปิดร้านแสดงและขายผ้าบาติกของชุมชน ร้านขายของใช้ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่ทำงานภายในท่าเรือยอชท์
2.มีบริการขายอาหารมุสลิม
ที่พัก : ไม่มี
ติดต่อ : อบต.ไม้ขาว โทร. 0-7634-8201
การเดินทาง : จาก ตัวเมืองภูเก็ตผ่านแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ไปตามถ.เทพกระษัตรี ผ่านทางแยกเข้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตตรงไปทางบ้านคอเอน

2. ชุมชนไม้ขาว
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : บริเวณ หาดไม้ขาวที่ตั้งรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาวในปัจจุบัน มีเรื่องราวของเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ทั้งเต่าหญ้า เต่าตนุ เต่าตาแดง เต่ากระ และเต่ามะเฟืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่บอกเล่ามาแต่อดีต เช่นเดียวกับหาดต่างๆ บนเกาะภูเก็ต เช่น หาดทรายแก้ว หาดในยาง หาดบางเทา หาดกะตะ หาดกะรน ไปจนถึงหาดป่าตองที่ในสมัยก่อนยังสงบเงียบปราศจากสิ่งรบกวน จนกระทั่งความเจริญรุกคืบเข้ามา ทำให้เต่าขึ้นมาวางไข่น้อยลง เหลือเพียงที่หาดไม้ขาวเท่านั้น ชาวภูเก็ตจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เต่า และจัดตั้งโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลขึ้นที่บ้านไม้ขาว โดยการรวบรวมไข่เต่ามาเพาะฟักและปล่อยลงทะเล มีการจัดงานประเพณีปล่อยเต่าในวันที่ 13 เมษายนของทุกปีด้วย โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการรีสอร์ทและชาวบ้านไม้ขาว
ลักษณะเด่น : 1.เป็น ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดภูเก็ต มีพรุดั้งเดิม เช่น พรุเจ๊ะสัน พรุจิก พรุแหลมหยุด พรุยายรัต ฯลฯ ซึ่งสามารถศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งดูนก
2.เป็นพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเล และพบจักจั่นทะเล
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเล เช่น การจัดแคมป์ปิ้ง สาธิตการเก็บจักจั่นทะเล
2.นวดฝังทรายเพื่อสุขภาพ บ้านโฮมสเตย์
ที่พัก : ไม่มี
ติดต่อ : 1.อบต.ไม้ขาว โทร. 0-7634-8201
2.คุณเขมวลัย มูลนิธิรักษาเต่าทะเล หาดไม้ขาว โทร. 08-6689-2230
การเดินทาง : จาก ตัวเมืองภูเก็ตผ่านแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ไปตามถ.เทพกระษัตรี ผ่านทางแยกเข้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต แยกเข้าบ้านไม้ขาว ทางหลวงหมายเลข 3016

3. ชุมชนบางโรง
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่  ถนน  ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : “ชุมชน บ้านบางโรง” เป็นชุมชนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยเมืองถลางและมีทรัพยากร ธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนหลากสัญชาติได้เข้ามาติดต่อค้าขายทางเรือสำเภาบริเวณนี้ จนกระทั่งพม่ายกทัพมาตีสมัยสงคราม 9 ทัพที่เมืองถลางแตก และผู้คนหลบหลี้หนีหายไปมาก เหลือเพียงชาวมุสลิมที่หลบเข้าป่าบริเวณเขาพระแทวรอจนสงครามสงบจึงกลับมา ตั้งถิ่นฐานที่เดิม
ลักษณะเด่น : 1.เป็น ชุมชนชาวไทยมุสลิมที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ บริเวณชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติ
2.มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและประมง 3.ชุมชนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลหมู่บ้าน OTOP Village Champion รางวัลแผนแม่บทชุมชนดีเด่น ระดับเขต 8 รางวัลหมู่บ้านเขียวขจี รางวัลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง รางวัลหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนดีเด่น รางวัลชุมชนดีเด่นจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2553 ฯลฯ
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1. กิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากภูผาถึงทะเล" เช่น ล่องคลองบางโรง ชมป่าชายเลน ฝูงลิงแสมและปูก้ามดาบ ปลูกปลาโกงกาง
2.นั่งเรือประมงไปตกปลา ตกหมึกกับชาวบ้านยามค่ำคืน
3.บริการร้านอาหารทะเล ปลาในกระชัง
4.โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนบางโรงแบบครึ่งวัน หรือ Half Day Tour
  4.1 ออกเดินทางมายังศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง
  4.2 พายเรือคายัคศึกษาระบบนิเวศคลองบางโรง ชมความงามของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
  4.3 เพลิดเพลินกับกิจกรรม “สองล้อวัฒนธรรม” ขี่จักรยานชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนระยะทาง 2 กม. ชมบ้านโบราณ กำแพงโบราณอายุ 100 ปี ป้ายจารึกประวัติศาสตร์ เมืองถลาง- บ้านบางโรง ชมฟาร์มแพะ และทดลองรีดนมแพะ แวะชมและชิมสับปะรดภูเก็ต
5.รับประทานอาหารทะเลสดที่ครัวชุมชนบางโรง ก่อนกลับ
ที่พัก : ไม่มี
ติดต่อ : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง โทร. 08-9645-3070
การเดินทาง : ไป ตามทางหลวงหมายเลข 402 ถึงสี่แยกอนุสาวรีย์ตรงไปยังต.ป่าคลอก ระยะทางประมาณ 10 กม. ถึงทางแยกบ้านบางโรงเลี้ยวขวา ตรงไปท่าเรือบางโรงอีก 700 ม. ถึงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง (ร้านอาหารครัวชุมชนบางโรง) มีรถโดยสารประจำทางจากตัวเมือง

4. ชุมชนบ้านแขนน
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่  ถนน  ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : บ้านแขนนหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับวีรสตรีไทยท้าวเทพกษัตรี – ท้าวศรีสุนทร จากการระดมพลกันบูรณะวัดร้าง เมื่อปี พ.ศ.2537 ได้นำพาให้เกิดการรวบรวมและฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมา ทั้งอาหารพื้นถิ่น พิธีบวงสรวง ดนตรี และการแสดงโบราณต่างๆ อีกหลายอย่าง จนกระทั่งวัดแขนนมีสภาพเป็นวัดที่สมบูรณ์ดั่งเช่นทุกวันนี้ ชาวบ้านที่เคยทำงานร่วมกันมา 7 ปี จึงมีแนวคิดที่จะหาสถานที่ใหม่เพื่อรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม จึงใช้พื้นที่สวนยาง 6 ไร่ของ ว่าที่ ร.ต.ไตรบัญญัติ หัวหน้าคณะฟื้นฟูพื้นที่วัดร้าง เป็นศูนย์กลางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนก่อเกิดเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง ที่สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวเมืองถลางดั้งเดิมไว้ ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
ลักษณะเด่น : 1.เป็นชุมชนดั้งเดิมที่รักษาวัฒนธรรมท้าวเทพที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชาวถลางอย่างแน่นแฟ้น
2.มี สูตรอาหารพื้นถิ่น จากวัตถุดิบพืชและผักท้องถิ่นที่ความอุดมสมบูรณ์บวกกับวิธีปรุง ทำให้กินแล้วสุขภาพดี เช่น น้ำพริก น้ำชุบ 9 อย่าง (น้ำชุบย้ำ น้ำชุบเยาะ น้ำชุบหวาน น้ำชุบเคย น้ำชุบคั่ว น้ำชุบไคร่ น้ำชุบเสียก น้ำชุกหมก น้ำชุบเมือง) ประเภทแกง เช่น แกงเรียง ต้มส้ม ต้มยำ
3. ประสบความสำเร็จ ทั้งในแง่หมู่บ้านวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ - ประชาชนที่นี้มีสุขภาพดีเกินเกณฑ์ เนื่องจากโภชนาการผักพื้นบ้าน ชุมชนมีพื้นที่ปลูกผักพื้นบ้าน ปลูกริมรั้ว - แสดงถึงวัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่และรำลึกถึงบรรพบุรุษ มีหิ่งตายาย นับถือบรรพบุรุษ ความกตัญญู ไหว้ตายายเดือนหก ตั้งของเซ่นไหว้ - การลงแขกแบบโบราณ การขมาบวงสรวง พิธีกรรม
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1.มีศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมถลาง วิถีชุมชน ตลอดจนการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.มีกิจกรรมการออกกำลังกายแบบ “โนราบิก” ที่ประยุกต์ต่อยอดศิลปะการแสดงโนราห์ภูเก็ตโบราณกับการออกกำลังกายสมัยใหม่ เข้าด้วยกัน พัฒนาเป็นท่าต่างๆ 19 ท่า โดยการคิดค้นของครูกัลยา จันทวงศ์
3.จัด โปรแกรมท่องเที่ยว อาทิเช่น - ทัวร์วัฒนธรรม ศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยนวํฒนธรรม มีนักเรียน องค์กรมาดูงานอย่างต่อเนื่อง- ทัวร์ทานผลไม้ - ทัวร์นิเวศ อุทยานแห่งชาติมีป่าสมบูรณ์ - ทัวร์ประวัติศาสตร์ วัดแขนน วัดพระทอง - ทัวร์เกษตร เปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่ปลูกของกินได้หมด
ที่พัก : ไม่มี
ติดต่อ : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง โทร. 08-9645-3070
การเดินทาง : จาก ตัวเมืองภูเก็ตผ่านแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ไปตามถ.เทพกระษัตรี จนถึงสี่แยกถลาง (สี่แยกบ้านเคียน) เข้ามาทางน้ำตกโตนไทรประมาณ 2.2 กม.

5. ชุมชนป่าคลอก
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : บริเวณ ชุมชนป่าคลอกเป็นที่ตั้งของป่าชายเลนผืนใหญ่และแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ของจ.ภูเก็ต ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์บ้านป่าคลอก และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านป่าคลอกขึ้น เพื่อฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านแหล่งอาหาร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้าน รวมทั้งร่วมกันรักษาความหลายหลากทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนรุ่นลูกหลานต่อไป
ลักษณะเด่น : 1.เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต สามารถพบเห็นปลาพะยูนได้ในบางโอกาส
2.มีพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลป่าคลอก
3.การแปรรูปน้ำยางพารา
4.การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1.กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น กิจกรรมปล่อยเต่า การรักษาป่าชุมชน         
2.อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ทำจากยาง
ที่พัก : ไม่มี
ติดต่อ : อบต.ป่าคลอก โทร. 0-7633-0186
การเดินทาง : ไปตามทางหลวงหมายเลข 402 ถึงสี่แยกอนุสาวรีย์ตรงไปยังต.ป่าคลอก เข้าทางหลวงหมายเลข 4027 ถึงบ้านป่าคลอก

6. ชุมชนบ้านกมลา
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : ชุมชน ไทย-มุสลิม ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนน้อยนับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีการขยายตัวของการท่องเที่ยวเข้ามา พื้นที่ราบที่เคยเป็นผืนนาหลายแห่งถูกเปลี่ยนเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยว บ้านกมลาจึงได้จัดตั้งศูนย์อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ขึ้นให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และมีการรวมกลุ่มกลุ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเข้าไปสอนทำขนมพื้นบ้าน สอนการสานใบมะพร้าวสำหรับเป็นกระทงใส่ขนมต้มใบมะพร้าว ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมรักษาให้คง อยู่คู่ชุมชนต่อไป
ลักษณะเด่น : 1.เป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต เชื่อมโยงประวัติประไหมสุหรี
2.ชาวบ้านทำสวนผลไม้ เช่น มังคุด ที่ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ มีสวนโบราณ เช่น ทุเรียน ขนุนจำปาดะ ส้มแขก
3.วิถีชีวิตชาวมุสลิม มัสยิดกุโบร์ วิถีประมง
4.เขาเก็นนี่กำลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1.ชมวิถีชีวิตชุมชนไทยมุสลิมเก่าแก่ในจ.ภูเก็ต การสวนผลไม้
2. มีการรวมกลุ่มแม่บ้าน ทำเครื่องแกง น้ำพริก ขนมโบราณ เช่น ขนมข้าวเหนียวตะกร้อ ขนมอาโปง
ที่พัก : ไม่มี
ติดต่อ : อบต.กมลา โทร. 0-7638-5640
การเดินทาง : จากตัวเมืองภูเก็ตไปทางอำเภอกะทู้ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4029 และ 4233 ชุมชนบ้านกมลาจะอยู่ทางขวามือ

7. ชุมชนกะทู้
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : ชุมชนที่ผสมผสานกันระหว่างชาวไทย – จีน อยู่บนพื้นที่ที่ไม่ติดทะเล คล้ายแอ่งกระทะ มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน เนื่องจากเป็นแหล่งดีบุกที่อุดมสมบูรณ์ มีชาวจีนเข้ามาอาศัยทำเหมืองแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมายุคหนึ่งมีโรคระบาดเกิดขึ้นจึงได้ใช้โรงงิ้วเป็นสถานที่บวงสรวงแบบจีน ให้โรคเหล่านี้ได้หมดไป โดยหนึ่งในพิธีการ คือ การ “กินผัก” จนสืบทอดกลายเป็นที่มาของประเพณีถือศีลกินผัก (เจียะฉ่าย) ของชาวกะทู้
ลักษณะเด่น : 1.เป็นชุมชนชาวไทยจีน มีศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกินผักในพื้นที่เป็นครั้งแรก
2.มีบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิส
กิจกรรมที่น่าสนใจ : จัดงานพิธีกินเจที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของจ.ภูเก็ต
ที่พัก : ไม่มี
ติดต่อ : เทศบาลเมืองกะทู้ โทร. 0-7632-1500
การเดินทาง : จากตัวเมืองภูเก็ตไปตามทางหลวงหมายเลข 402 แยกเข้าไปตามเส้นทางภูเก็ต-ป่าตอง เส้นทางหลวงหมายเลข 4029 ชุมชนจะตั้งอยู่กลางหุบเขา

8. ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : ผ่านเข้าไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะสะดุดตากับตึกแถวแบบโบราณเรียงรายสองฝั่งถนน ที่เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองสมัยรัชกาลที่ 5 ที่การทำเหมืองแร่เฟื่องฟู ให้ได้สัมผัสเสน่ห์สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส และชมความงดงามแบบคลาสสิค ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตและชุมชนได้ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดเป็นเส้นทางเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต มีระยะทางประมาณ 4.6 กม. แบ่งเส้นทางการเดินเป็น 6 ช่วง
  ช่วงที่ 1 ถ.ภูเก็ต ถ.รัษฎาและถ.ระนอง
  ช่วงที่ 2 ถ.พังงา ถ.ภูเก็ต และถ.มนตรี
  ช่วงที่ 3 ถ.ถลาง
  ช่วงที่ 4 ถ.กระบี่ และถ.สตูล
  ช่วงที่ 5 ถ.ดีบุก ถ.เยาวราช ตรอกสุ่นอุทิศ และซอยรมณีย์
  ช่วงที่ 6 ถ.เทพกระษัตรี
สถาปัตยกรรม ชิโนโปรตุกีส (Sino-Portuguese) มาจากคำว่า ชิโน หมายถึง จีน ส่วนโปรตุกีสหมายถึง ยุโรป (โปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดา ฝรั่งเศส) แบ่งเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
  1.ตึกแถว ที่คนภูเก็ตเรียกว่า “เตียมฉู่” อาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ลักษณะลึกและแคบ มีทางเดินด้านหน้าที่เรียกว่า “หง่อคาขี่”
  2.อั่ง ม้อหลาว หรือคฤหาสน์ของนายเหมืองชาวจีน อั่งม้อ แปลว่า ฝรั่งหรือชาวต่างชาติ หลาว แปลว่า ตึกคอนกรีต บางแห่งได้แปรเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ แต่ก็ยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมในอดีตอันทรงคุณค่า
ลักษณะเด่น : 1.เป็นชุมชนที่มีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะที่เรียกว่า เพอรานากัน ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนกับมาเลย์
2.ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ที่ยังคงรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน
3.มีพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของย่านเมืองเก่าและวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาทำเหมือง
4.ชุมชนเมืองเก่าร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูในเรื่องวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรม อาหารท้องถิ่น เทศกาลงานประเพณี
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1.ถนนคนเดิน เส้นทางชมเมืองเก่า 6 ช่วง
2.กิจกรรม นำเที่ยวถนนถลาง ร่วมกิจกรรมทำอาหารพื้นเมือง โดยชาวชุมชน Old Phuket Town ทุกวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 10.00-14.00 น. โทร.08-3590-4828, 08-1693-1938
ที่พัก : มีที่พักในย่านเมืองเก่าอยู่หลายแห่ง ในราคาย่อมเยา
ติดต่อ : 1.นำ เที่ยวโดยชุมชน ร่วมกิจกรรมทำอาหารพื้นเมือง ในวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 10.00 และ14.00 น.สนใจติดต่อ คุณยินดี มโนสุนทร โทร.08-3590-4828 คุณพรรณทิพย์ เสรีพงศากร โทร.08-1693-1938
2.พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ริมถ.กระบี่ เปิดให้เข้าชมวันอังคาร
การเดินทาง : อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตบริเวณถ.ถลาง ถ.ภูเก็ต ถ.รัษฎา ถ.ระนอง ถ.พังงา ถ.มนตรี ถ.สตูล ถ.เยาวราช และถ.เทพกระษัตรี
เวปไซต์ : www.oldphuketfoundation.org

9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนราไวย์-บ้านบางคณฑี
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : บริเวณ หาดราไวย์มีชุมชนที่รวมกลุ่มกันทำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ เช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว นวดสปามุสลิม
ลักษณะเด่น : 1.เป็นชุมชน ชาวไทยมุสลิมที่มีความเหนียวแน่น ร่วมมือกันทำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งหลายกลุ่ม มีหัวหน้าชุมชนที่มีความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง
2.พื้นที่อยู่ใกล้ชายหาดท่องเที่ยว และจุดลงเรือที่สำคัญไปยังเกาะต่าง ๆ
3.มี สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายประเภท เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคนมาศึกษาดูงานและศึกษาวิธีการบริหารจัดการ สินค้ามีราคาไม่แพง มีการออกแบบที่สวยงาม ได้แก่ - น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับสปาที่ผู้ประกอบการสปาภายในตำบล และภายในจังหวัดภูเก็ตใช้ด้วย - ผ้าปักแหลื่อม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า ที่มีรูปแบบที่ทันสมัย - ผลิตภัณฑ์จากกะลา ของกลุ่มกะลาราไวย์ ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1.ชม การผลิตและเลือกซื้อสินค้าของชุมชน ที่น่าสนใจ เช่น- น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผลิตจากเนื้อมะพร้าวโดยไม่ผ่านความร้อนอุดมไปด้วยกรด ลอริค (Lauric Acid) ซึ่งพบในน้ำนมแม่ มีคุณสมบัติพิเศษในการเสริมสุขภาพและความงาม เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค เหมาะที่จะนำไปรับประทาน ทาผิว ทาผม-ผลิตภัณฑ์จากกะลา เช่น พวงกุญแจ ทัพพี กระเป๋า ผ้าปักแหลื่อม - ผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม ที่นำผ้าปาเต๊ะมาปักเลื่อมสีสันสวยงามมีเอกลักษณ์ ทั้งที่เป็นผ้านุ่งแบบที่ชาวบาบ๋าหรือเพอรานากันของภูเก็ตแต่งกันในวันสำคัญ และกระเป๋ารูปทรงทันสมัย
2.มีที่พักให้บริการแบบโฮมสเตย์ที่เกาะโหลน
3. มีกลุ่มบริการเรือหัวโทงนำเที่ยว
4.มีกลุ่มบริการเรือหัวโทงนำเที่ยว
ที่พัก : โฮมสเตย์ที่เกาะโหลน
ติดต่อ : 1.กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นราไวย์ (นางซาฟีนะ รอบรู้) โทร. 08-1539-0191
2.กลุ่มกะลาราไวย์ (นายยะโกบ บุญผล) โทร. 08-7419-3799
3.กลุ่มมุสลิมสปา (นางปริศนา สายสมอ) โทร.08-6952-0756
การเดินทาง : สามารถ เดินทางได้ 2 ทาง หาดราไวย์อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 16.5 กม. จากวงเวียนห้าแยกฉลอง ตรงไปทางเส้นทางถนนวิเศษ เลยหาดแหลมกาไปเพียง 500 ม. หาดจะอยู่ผั่งซ้ายมือ หรือหากมาทางหาดในหาน ขับมาตามถนนสายหลักประมาณ 3 กม. หาดจะอยู่ทางขวามือ

10. ชุมชนไทยใหม่ ประมงพื้นบ้านราไวย์
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : ชุมชน ประมงบ้านราไวย์เป็นถิ่นอาศัยของชาวเลหรือที่เรียกกันว่าชาวไทยใหม่ กลุ่มอูรักลาโว้ย ที่นี่จะได้พบกับวิถีชีวิตชาวเลที่ยังคงอาชีพจับกุ้งหอยปูปลา ดูการแกะอวน และนำอาหารทะเลสด ๆ มาวางขายตามแผง ให้ได้จับจ่ายอย่างสนุกสนาน ราคาก็ถูกกว่าท้องตลาด และมีของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยฝีมือชาวเลด้วย
ลักษณะเด่น : เป็นชุมชนชาวเลดั้งเดิมของภูเก็ต กลุ่มอุรักลาโว้ย ที่ยังคงวิถีชีวิตการหาปลาแบบดั้งเดิม แต่ได้มีการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตชาวไทยใหม่ ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของเมืองภูเก็ต
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1.ล่องเรือประมง พานักท่องเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่าง ๆ สาธิตการหาสัตว์ทะเล และดำน้ำของชาวอุรักลาโว้ย
2.มีตลาดขายปลาในบริเวณชุมชน
ที่พัก : ไม่มี
ติดต่อ : เทศบาลตำบลราไวย์ โทร. 0-7661-3801
การเดินทาง : สามารถ เดินทางได้ 2 ทาง หาดราไวย์อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 16.5 กม. จากวงเวียนห้าแยกฉลอง ตรงไปทางเส้นทางถนนวิเศษ เลยหาดแหลมกาไปเพียง 500 ม. หาดจะอยู่ผั่งซ้ายมือ หรือหากมาทางหาดในหาน ขับมาตามถนนสายหลักประมาณ 3 กม. หาดจะอยู่ทางขวามือ

11. ชุมชนบ้านบ่อแร่ คลองมุดง
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด : คลองมุดงเป็นคลองสายเล็กๆ ใน จ.ภูเก็ต ที่ยังมีผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์หลงเหลืออยู่ ผสมผสานกับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านอันเรียบง่ายของชาวบ้านบ่อแร่ ชุมชนมุสลิมที่มีมัสยิดกียามุตดีน (มัสยิดบ่อแร่) เป็นศูนย์รวมจิตใจและกระทำพิธีทางศาสนา
ลักษณะเด่น : 1.เป็นชุมชนที่มีวิถีชาวประมงอันเรียบง่าย
2.มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าชายเลนคลองมุดง เกาะทะนาน จุดชมวิวเขาขาด
3.มีการรวมกลุ่มแม่บ้านผลิตงานหัตถกรรมที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย 2 กลุ่มที่สำคัญ 1. กลุ่มสตรีบ่อแร่สันติสุข – ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ
กิจกรรมที่น่าสนใจ : 1. ล่องเรือชมป่าชายเลนคลองมุดง
2.เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนและชมการสาธิตการผลิต ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ผ้าบาติก
ที่พัก : ไม่มี
ติดต่อ : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบ่อแร่สันติสุข นางสาวจำปา รู้คุณ โทร. 0-7639-1681, 0-7620-0457
การเดินทาง : สามารถ เดินทางได้ 2 ทาง หาดราไวย์อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 16.5 กม. จากวงเวียนห้าแยกฉลอง ตรงไปทางเส้นทางถนนวิเศษ เลยหาดแหลมกาไปเพียง 500 ม. หาดจะอยู่ผั่งซ้ายมือ หรือหากมาทางหาดในหาน ขับมาตามถนนสายหลักประมาณ 3 กม. หาดจะอยู่ทางขวามือ