asean
fb
artandculture
×

แจ้งให้ทราบ

Lack of access rights - File '/images/stories-logo.jpg'

Lack of access rights - File '/images/stories-logo.jpg'

สัญลักษณ์/คำขวัญ/แผนที่

ตราประจำจังหวัดภูเก็ต

phuket-logo

ตราประจำจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นรูปอนุสาวรีย์สองวีรสตรี อยู่ในวงกลมล้อมด้วยลายกนก ซึ่งแสดงถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทรที่ได้ปกป้องเมืองถลางให้พ้น จากการรุกรานของพม่า เมื่อปลายปีมะเส็ง พ.ศ.2328 สำหรับอักษรย่อของจังหวัดภูเก็ต ที่ ใช้ในทางราชการ คือ " ภก "

คำขวัญประจำจังหวัดภูเก็ต

 

"ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม"

แผนที่