หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมฯ และโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

จ้างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานแถลงข่าว และพิธีเปิดโครงการฯ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานแถลงข่าว และพิธีเปิดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 เม.ย.64 นางสาวสุสินีนาฎ อินทรประเสริฐ.docx-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 เม.ย.64 โรสแอนด์เอ็ม-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

แนวทางและมาตรการรณรงค์งานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการรณรงค์
เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
——-

แนวทางสงกรานต์64-page-001-min

แนวทางสงกรานต์64-page-002-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ ๓ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

0001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

18 มีค 64 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อุ่น 3000-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ต

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ต จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

18 มีค 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ประจวบทำป้-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

18 มีค 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อุ่น-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

18 มีค 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ประจวบทำป้-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดภัตตาหารและชุดไทยธรรม

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำชุดภัตตาหาร และชุดไทยธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

18 มีค 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - นางมะยม คุ้-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ปี ๒๕๖๔

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕) ณ ศาลากาญจนาภิเษก ๘๐ ปี วัดธรรมิการามวรวิหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. **การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ชุดพื้นถิ่น

กำหนดการวันพระ-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment