ขอเชิญร่วมประกวดสื่อ ภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น แนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง”

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. เชิญร่วมประกวดสื่อ ภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น                      โดยต้องมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง” 

14452

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร  สำนักงาน ป.ป.ช.                                   หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘๔๘๐๐ ต่อ ๔๒๒๓ หรือตรวจสอบรายละเอียดและ                             ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง www.nacc.go.th หรือ                                       https://drive.google.com/open?id=1BGcWZGChxVqXB8RQwILXHvImBMLg5Jc3

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

๑๔ กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์

๑๔ กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์
ส่งเสริมความรักอย่างสร้างสรรค์
รักออกแบบได้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

เทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๓

เทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๓
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร
และเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เจริญสมาธิภาวนา เพื่อสันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อาจริยบูชา ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก  สาขาสันติภาพ

luangpumun

1

2

3

81917280_2677382439004893_5078910071467933696_o

81972407_2677383142338156_8415731147970969600_o

QR เพลง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดประกวดวงดนตรีเยาวชน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาดำเนินการจัดประกวดวงดนตรีเยาวชน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดประกวดวงดนตรีเยาวชน

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Document-page-001

 

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307 คุณกิตติมาพร

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

ประกวดบรรยายธรรม 63_Page_1 ประกวดบรรยายธรรม 63_Page_2 ประกวดบรรยายธรรม 63_Page_391936 ประกวดบรรยายธรรม 63_Page_4 ประกวดบรรยายธรรม 63_Page_5

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์และสปอร์ตโฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Document-page-001 (1)

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติพระอาจารย์มั่น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

Document-page-001

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ๒๕๖๓

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓

             กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้าน การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓ “ รวมศิลป์แผ่นดินสยาม” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฎศิลปิน และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม  เผยแพร่ ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างความสนใจและเกิดกระแสอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เปิดพื้นที่ในการสืบสานวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่

CCI09012563CCI09012563_0001

 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและข้อมูลการรับสมัครได้ที่ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=4707&filename=index

Posted in ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่ม

S__29417692

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำดื่ม

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment