หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอปราณบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอปราณบุรี จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี” ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าปราณบุรี (ถนนคนเดินปราณบุรี) โดยมีกิจกรรมการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง 

ประกวดร้องเพลงลูกกรุง62-001ประกวดร้องเพลงลูกกรุง62-002ประกวดร้องเพลงลูกกรุง62-003ประกวดร้องเพลงลูกกรุง62-004

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดการและกำหนดการแสดง งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. รวม ๓ วัน ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ป้ายมหรสพ 2reS__8970326โดยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะเป็นวันแรก มีพิธีเปิดงาน ๗๖ จังหวัด รับสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เวลาประมาณ ๑๘.๒๕ น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้

Document-page-001Document-page-002ส่วนในจังหวัด นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกันทั่วประเทศจากการถ่ายทอดสด จากนั้นผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้นำศาสนาคริสต์ กล่าวถวายพระพร จากนั้นชมการแสดง ๘ คณะ /

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การแสดง ๘ คณะ /

Document-page-003Document-page-004วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันสุดท้ายมีการแสดง ๑๐ คณะ ภายในงานจะมีหนังตะลุง ละครชาตรี และหนังกลางแปลง ทุกวัน จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสาธิตภูมิปัญญาอาหารคาว ขนมหวาน สินค้าเกษตร เครื่องดื่มสมุนไพร จำหน่ายให้ผู้มาชมการแสดง ขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาฯ มาชมการแสดงงานมหรสพสมโภช ฯ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้นและชมฟรี ตลอดงาน ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

วธ.ชวนส่งภาพถ่าย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เข้าประกวด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ

S__8790019

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

IMG_2755

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

*_*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_*

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ดังนี้

Document-page-001 (4)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

*_*ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_*

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (รถตู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

คณะกรรมการได้ประเมินคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

455451

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โทรศัพท์ 032-604307 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2562 ตั้งแต่เวลา 08:30  – 16:30 น. เท่านั้น   ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

IMG_2434 IMG_2435IMG_2436

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

6a501db6788f8bc3147fbec59d7a4924_L องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุม สามารถแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีละทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ –>https://www.labai.or.th/ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อด-2/

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

*_*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_*

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (รถตู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ ตำแหน่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ ตำแหน่ง

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โทรศัพท์ 032-604307 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30  – 16:30 น. เท่านั้น   ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  —— >>> ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_01ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_02ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_03ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_04ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_05ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_06ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_07ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_08ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_09ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_10ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_11ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_12ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_13ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_14

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment