มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายพัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สั่ง ณ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ถือปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ_001-min

581540

581541

 

161465-min

161466-min

734713-min

734714-min

1585462759305-min

1585462762705-min

1585462756028-min

สวจ ประจวบ-min

COVID-19edit-min

192276-min

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายพาสวู้ด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายพาสวู้ด จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Document-page-001-min (1)

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Document-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ป้าย

Document-page-001 (1)-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ
Document-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสถาปนาพระอัฐิ และสมโภชพระสุพรรณบัฏ

2020-03_508b7cf8c5bf914-min

2020-03_0456db2861c6aa5-minด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชกรรมวาจาจารย์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดเตรียมไว้ ทั้งสารคดีพระประวัติและเสียงบันทึกในพระธรรมเทศนา “อบรมจิตสำหรับผู้ใหญ่” จำนวน ๙๐ ตอน และเพลงอันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ https://www.sangharaja.org และ https://www.facebook.com/103011441

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญร่วมประกวดสื่อ ภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น แนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง”

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. เชิญร่วมประกวดสื่อ ภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น                      โดยต้องมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง” 

14452

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร  สำนักงาน ป.ป.ช.                                   หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘๔๘๐๐ ต่อ ๔๒๒๓ หรือตรวจสอบรายละเอียดและ                             ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง www.nacc.go.th หรือ                                       https://drive.google.com/open?id=1BGcWZGChxVqXB8RQwILXHvImBMLg5Jc3

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดประกวดวงดนตรีเยาวชน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาดำเนินการจัดประกวดวงดนตรีเยาวชน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดประกวดวงดนตรีเยาวชน

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Document-page-001

 

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

๑๔ กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์

๑๔ กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์
ส่งเสริมความรักอย่างสร้างสรรค์
รักออกแบบได้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment