หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2561

ประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2561

ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ
ภายใต้โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2561
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

หนังสือวาดภาพ61

เกนวาดภาพ61-1

เกนวาดภาพ61

ใบสมัครวาดภาพ61

กำหนดการวาดภาพ61

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส ในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม (10 ลาน Art 10 Act ไทย)

ขอเชิญร่วมประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส ในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม (10 ลาน Art 10 Act ไทย)
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ เวทีสะพานสราญวิถี อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

โครงการเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2561

โครงการเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2561
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เล่าเรื่องสามอ่าว1-61

เล่าเรื่องสามอ่าว61

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561 
http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=2894&filename=index

โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561

สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลงานบุญปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2561

สารนายก2

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์ | Tagged , | Leave a comment

ประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมหินเทิน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมหินเทิน อำเภอทับสะแก

วันที่ 26 มีนาคม 2561
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายปีติชา เลาหประภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทีมงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจภายใต้หลักการไทยนิยมยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมหินเทิน ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนคุณธรรมหินเทิน 74028 74029 74030

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

ประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง อำเภอทับสะแก

วันที่ 24 มีนาคม 2561
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นายปีติชา เลาหประภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมทีมงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกลาง S__64749590 S__64749591 S__64749592 S__64749593 S__64749595

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น.
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นายปีติชา เลาหประภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม บ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง 70842 70843 70844 70845 70846

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด เวทีที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมไทยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการร่วมพัฒนา
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด 43596 43597

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำเขาไม้รวก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำเขาไม้รวก อำเภอทับสะแก

วันที่ 22 มีนาคม 2561
วัฒนธรรมจังหวัดและทีมงานร่วมพบปะและประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำเขาไม้รวก หมู่ 9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และที่ประชุมได้กำหนดร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ พื้นที่วัดถ้ำเขาไม้รวก

ชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำเขาไม้รวก 42280 42281

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

โครงการอบรมเสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคง ปี 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล ณ มัสยิดอักมาลุลอิสลาม

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น.
>>วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล ณ มัสยิดอักมาลุลอิสลาม ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย

เสริมสร้างมวลชน 40434 40435 40436

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2561

โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก Document-page-002 Document-page-003

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ชุมชนคุณธรรมเมืองปราณบุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมเมืองปราณบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2561
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑  ณ ชุมชนคุณธรรมเมืองปราณบุรี  ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 999833 999834

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.2561

การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561

โดยส่งประวัติชีวิตและหลักฐานแสดงความสามารถ จำนวน 10 ชุด รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

ส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561

การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.2561

=> หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.2561

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยห้วใจ ปี 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยห้วใจ ปี 2561 ณ ชุมชนหัวบ้าน

วันที่ 19 มีนาคม 2561
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑  ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหัวบ้าน  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จิตอาสาทำความดีด้วยห้วใจ S__97894405 S__97894407 S__97910787

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment