หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมือง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Document-page-001 (1)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307 คุณธีรพงษ์ ลิ้มติ้ว

10858500_616675958437581_2389424435480595066_n-horzบรรยายธรรม62_p001บรรยายธรรม62_p002บรรยายธรรม62_p003บรรยายธรรม62_p004บรรยายธรรม62_p005บรรยายธรรม62_p006บรรยายธรรม62_p007บรรยายธรรม62_p008บรรยายธรรม62_p009บรรยายธรรม62_p010บรรยายธรรม62_p011

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ  วัดใกล้บ้าน  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ครั้งที่ 1  ในวันอาทิตย์ที่  13  มกราคม  2562  ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ เวลา 09.00 น.  ณ  วัดธรรมิการามวรวิหาร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1546918718983

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p001ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p002ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p001ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p002ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p003ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p004ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p005ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p006ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p007ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p008ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p009ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p010ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p011ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์62_p012

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ร่าง – ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ร่าง – ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

236596_ร่างประกาศ_p012

236596_ร่างประกาศ_p013236596_ร่างประกาศ_p001236596_ร่างประกาศ_p002236596_ร่างประกาศ_p003236596_ร่างประกาศ_p004236596_ร่างประกาศ_p005236596_ร่างประกาศ_p006236596_ร่างประกาศ_p007236596_ร่างประกาศ_p008236596_ร่างประกาศ_p009236596_ร่างประกาศ_p010236596_ร่างประกาศ_p011

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

3F06009F-596E-4E4A-B7E1-8847A81B0D05 75546D8C-0DCB-49B9-AD5D-6F1EC0181326

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ รับสมัครพนักงานจัดการงานพิธี (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

36FB2349-76F0-4981-8434-37916DC13911 95441707-06E4-43F5-B847-3AF804EF4604

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ –>> ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗ คุณกิตติมาพร

CCI06122561_0007CCI06122561_0001 CCI06122561_0002 CCI06122561_0003 CCI06122561_0004 CCI06122561_0005 CCI06122561_0006

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กิจกรรมคัดเลืกครูผู้สอนดนตรีไทยจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมคัดเลืกครูผู้สอนดนตรีไทยจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒

 

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ –>> ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗ คุณกิตติมาพร

CCI06122561_0008 11CCI06122561_0010 CCI06122561_0011 CCI06122561_0012 CCI06122561_0013 CCI06122561_0014 CCI06122561_0015 CCI06122561_0016 CCI06122561_0017 CCI06122561_0018 CCI06122561_0019 CCI06122561_0020 CCI06122561_0021 CCI06122561_0022

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลฯ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ต.ประจวบฯ อ.เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

175926

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment