หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด CCI20112562 เอกสารสวดมนต์หน้า1 เอกสารสวดมนต์หน้า2 เอกสารสวดมนต์หน้า 3 เอกสารสวดมนต์หน้า4 เอกสารสวดมนต์หน้า5 เอกสารสวดมนต์หน้า6 เอกสารสวดมนต์หน้า 7 เอกสารสวดมนต์หน้า 8 เอกสารสวดมนต์หน้า 9 เอกสารสวดมนต์หน้า 10โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด (แบบ สภ.๓) และไฟล์วีดีโอ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใน วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองการสมัครของโรงเรียน   ส่งกรมการศาสนาต่อไป

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ป้าย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

Document-page-001 (6)

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

คำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อยกองอาสาสมัครจากเมืองวิเศษไชยชาญ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อยกองอาสาสมัครจากเมืองวิเศษไชยชาญ ซึ่งได้ลงมาช่วยต้านทัพพม่าและเสียชีวิต ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อ่าวหว้าขาว บ้านทุ่งมะเม่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1573102427064

เพื่อระลึกถึงคุณความดีของขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อย กองอาสาสมัคร จากเมืองวิเศษไชยชาญ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

726690

726694

 

726669

726670

726671

726672

194460

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเชิญคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๔

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย บรรเลงเพื่อถวายเป็นราชสักการะบูรพกษัตริย์

“ดุษฎีบูชสัตตบูรพกษัตราธิราชเจ้า”

ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ และอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดนตรีไทย150x300

193525

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “ชุมชนคุณธรรม บ้านฉัน”

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “ชุมชนคุณธรรม บ้านฉัน”

621006

– คุณสมบัติ: ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย

– เป็นภาพถ่ายในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม โดย ๑ ท่าน ส่งภาพชุมชนคุณธรรม ได้ ๑ แห่ง ไม่เกิน ๓ ภาพ

– เป็นภาพถ่ายที่สื่อถึงชุมชนคุณธรรมที่มีความงดงามทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีพอเพียง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา หรือความงดงามทางธรรมชาติ ซี่งผู้ส่งผลงานภาคภูมิใจ และอยากแบ่งปันความสุข สร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั่วไปให้สนใจมาเยี่ยมเยือนยังชุมชนคุณธรรมของท่าน

– เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ความละเอียดในการถ่ายภาพ ไม่ตํ่ากว่า ๕ ล้านพิกเซลและรูปภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG หรือ .TIFF (ไม่รับภาพไฟล์ ที่เป็นสกุลอื่น) ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ และห้ามเว้นขอบภาพไว้เป็นสีใดๆ

– สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระสำหรับขั้นตอนการถ่ายภาพ สามารถปรับสี ตกแต่งในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ห้ามใช้เทคนิค ตัดต่อเปลี่ยนแปลง บิดเบือน ตกแต่ง

– ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น และเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม รวมถึง สามารถนำภาพไปใช้ในภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป

– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืน จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน

– คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่าย และบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัล Popular Vote จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัลรองรอง Popular Vote อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัล Popular Vote อันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

การส่งผลงาน
– ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนคุณธรรมตามภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวด

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑) ไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด
๒) ชื่อ-นามสกุล /ที่อยู่ /โทรศัพท์ / Email /Line id
๓) ชื่อภาพ และแนวคิดสั้นๆ (ไม่เกิน ๒ บรรทัด)
๔) ชื่อชุมชนคุณธรรม /ที่ตั้ง
๕) วัน เดือน ปี ที่ถ่าย

-ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การตัดสิน
– กระทรวงวัฒนธรรมจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย “ชุมชน คุณธรรม บ้านฉัน” พิจารณาตัดสิน จำนวน ๓ รางวัล พร้อมคัดเลือกภาพถ่าย จำนวน ๑๐๐ ภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้คะแนน ในรางวัล (Popular Vote) อีกจำนวน ๓ รางวัล

– คณะกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ชื่อภาพและคำบรรยายจะต้องสอดคล้องและสื่อความหมาย
๒) ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
๓) ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา)
๔) เทคนิคในการถ่ายภาพ
๕) การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย

– การโหวตรางวัล Popular Vote
๑) ร่วมโหวตได้ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป) ถึง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สิ้นสุดการโหวตเวลา ๑๘.๐๐ น.) ทาง Fan page : www.facebook.com/ชุมชนคุณธรรม-กระทรวงวัฒนธรรม-754074114949500 (หรือเข้า facebook แล้วพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า “ชุมชนคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” หรือ สแกน QR-CODE ด้านล่าง)

๒) วิธีการโหวต ให้พิมพ์คำว่า “โหวต” ในช่องแสดงความคิดเห็นของภาพที่ต้องการ โดยสามารถโหวตได้มากกว่า ๑ ภาพ กรณีโหวตซํ้าในภาพเดียวกันจะนับเพียง ๑ โหวต

๓) ภาพที่ชนะการประกวดรางวัล Popular Vote คือ ภาพที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด ๓ ลำดับแรก (ตามลำดับคะแนนโหวต)

ประกาศผลและการรับรางวัล
– กระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดทาง Fan page ชุมชนคุณธรรมฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทั้ง ๖ รางวัลทราบโดยตรง

– กระทรวงวัฒนธรรมจะแจ้งให้ผู้ที่ชนะการประกวดทราบวัน เวลา สถานที่ และวิธีการรับรางวัล ต่อไป

ประกาศการประกวดภาพถ่ายชุมชนคุณธรรม หน้า1

ประกาศการประกวดภาพถ่ายชุมชนคุณธรรม หน้า2

ประกาศการประกวดภาพถ่ายชุมชนคุณธรรม หน้า3

ใบส่งผลงานประกวดภาพถ่ายชุมชนคุณธรรม พย62

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานดีเด่นด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียร พุทธศักราช ๒๕๖๓

ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที  กลุ่มสืบสานงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดวกดว โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๑๒, ๑๒๒๒ โทรสาร ๐๒-๒๔๘๕๕๓๘ ตามวันและเวลาราชการ หรือทาง http://www.culture.go.th หรือขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและใบสมัคร โดยแสกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

251062a2

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กฐินพระราชทาน 2562

๑. วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยกระทรวงสาธารณสุข

๒. วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง อำเภอบางสะพาน วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๐ น. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


๓. วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สมโภชกฐินฯ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.)


๔. วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองฯ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยนายวสุรัตน์ ชำนิวิกัยกังวาน (สมโภชกฐินฯ วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Splash_Royal Bargeแบ่งพื้นที่จัดงานเป็น ๔ ส่วน

ส่วนที่ ๑ อาคารจัดแสดงนิทรรศการ”เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา”

ส่วนที่ ๒ การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร”

ส่วนที่ ๓ การแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ “ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน”

ส่วนที่ ๔ จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง “เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย”

ส่วนที่ ๑ อาคารจัดแสดงนิทรรศการ”เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” ขนาด ๓,๖๐๐ ตรม. เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐น. – ๒๒.๐๐ น. ของทุกวันและจัดทำอารยะสถาปัตย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุแบ่งเป็น ๓ ห้อง ประกอบด้วย

ห้องที่ ๑ นิทรรศการ”มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช”แสดงองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขั้นเตรียมการพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร การเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกมหาสมาคม เฉลิมพระราชมณเฑียร พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบ พระนครโดยขบวนพระยุหยาตรทางสถลมารค การเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล รูปแบบการนำเสนอ § แสดงเนื้อหาและภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และการแสดงมหรสพสมโภชของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านจอ LCD และแท่นอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา § ฉายภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านจอ LED PANORAMA SCREEN ขนาด ๒x๑๔ เมตร § ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-book สำหรับผู้สนใจสืบค้นและศึกษาข้อมูลองค์ความรู้พระราชพิธี บรมราชาภิเษก ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ห้องที่ ๒ การแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ของห้วงเวลาอันสำคัญยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำถึงความปิติยินดียิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ตามราชประเพณีเพื่อเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและอาณาจักรสืบไปโดยการฉายภาพ ๓ มิติเสมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงบนจอ LED VISUAL PANORAMA ความยาว ๔๐ เมตร ในรูปแบบ ๑๘๐ องศา ประกอบการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ด้วยเรือพระราชพิธีจำลอง ๕๒ ลำ จัดรูปขบวนเรือ ตามแบบแผนสืบมาแต่โบราณ ประกอบเสียงกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ ประพันธ์โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย จัดแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดนิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า ( ใช้เวลา รอบละ ๒๕ นาที ) ปกติวันละ ๓ รอบ ๑๖.๐๐ น. , ๑๘.๐๐ น. และรอบ ๒๐.๐๐ น. รอบพิเศษสำหรับหมู่คณะ เวลา ๑๐.๐๐ น. , ๑๒.๐๐ น. และ๑๔.๐๐ น. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม เครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รอบละ ๔๘๐ ที่นั่ง

ห้องที่ ๓ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบัน “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” แสดงองค์ความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รูปแบบการนำเสนอ § ฉายภาพขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านจอ LED SCREEN § จัดแสดงเครื่องดนตรีประกอบการเห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค § ฉายภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ผ่านจอ LED SCREEN § SOUND DOME กาพย์เห่เรือในขบวนพยุหยาตราชลมารค พร้อมจำลองภาพเรือ ๕๒ ลำประกอบ คำบรรยายลักษณะและความสำคัญของเรือแต่ละลำ จัดแสดงหุ่นแสดงการแต่งกายของพนักงานประจำเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ส่วนที่ ๒ การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ “ศรีศุภยาตราปวงประชารวมใจถวายพระพร” จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำพร้อมสาธิตการเห่เรือโดยกองทัพเรือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ (จำลอง) เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ (จำลอง) เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช (จำลอง) เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ (จำลอง) การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ จาก ๔ ภูมิภาคและการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงละครนอก ละครใน โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดแสดงวันละ ๒ รอบ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

ส่วนที่ ๓ แสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม เฉลิมพระเกียรติฯ “ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” แบ่งเป็น ๓ องก์

องก์ ๑ สายธารแห่งพระบารมี วิถีชีวิตคู่สายน้ำ วิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันครั้งโบราณกาลพระราชประเพณีการเสด็จทางน้ำ “ขบวนพยุหยาตราชลมารค”

องก์ ๒ งามล้ำขบวนเรือพระราชพิธี ความวิจิตร ตระการตาของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

องก์ ๓ เฉลิมราชย์องค์นฤบดี ปฐพีเป็นสุข พระราชกรณียกิจต่างๆเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

ส่วนที่ ๔ จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง “เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย” § เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
(วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีโรงครัวพระราชทานที่ท้องสนามหลวง)

สถานที่ ท้องสนามหลวง

วัน/เวลาเริ่มต้น ๒๕/๑o/๒๕๖๒ : ๑๐:๐๐ น.

วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๑/๑๑/๒๕๖๒ : ๒๒:๐๐ น.

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานซักรีด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานซักรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

Document-page-004

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถสี่ล้อ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถสี่ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

Document-page-003

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment