การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนคุณธรรมที่มีโฮมสเตย์บริการในชุมชน ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1okvz9ILum_zMpHonmdHX3sJwmr_jSnot?usp=sharing

โฮมสเต-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รายละเอียดตามคิวอาร์โคดท้ายหนังสือ

CCI01212021-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

วัฒนธรรมวินิต ปี ๒๕๖๔

แบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
**********

แบบเสนอชื่อวัฒนธรรมวินิต หน้า1-min

แบบเสนอชื่อวัฒนธรรมวินิต หน้า2-min

เกณฑ์การคัดเลือกวัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๔-page-001-min

เกณฑ์การคัดเลือกวัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๔-page-002-min

เกณฑ์การคัดเลือกวัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๔-page-003-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔

โดยกระทรวงแรงงาน ได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จมาประทานโล่รางวัล ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ประเภท ๓๒ รางวัล โดยสามารถโหลดไฟล์เอกสารได้ที่ https://bit.ly/3nRFjFI  (www.labour.go.th) หรือ แสกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

CCI01122021-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

0001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบานประตู และเดินท่อประปา

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบานประตู
และเดินท่อประปาในบริเวณลานซักล้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

0001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๗ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๗ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

22 ธค 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อุ่น-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged , | Leave a comment

จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ป้าย
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ประจวบทำป้าย-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged , | Leave a comment

จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รปภ.)

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รปภ.)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

9 ธค 63 รปภ บริษัท-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

สรภัญญะ&บรรยายธรรม_๑๙๐๒๒๐_0022IMG_6196

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment