Category Archives: ประเพณี

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(นายพัลลภ สิงหเสนี)เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2561

วันที่ 25 ต.ค.61เวลา 07.00 น.ณ บริเวณหน้าวัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(นายพัลลภ สิงหเสนี)เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2561พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมในงานประกอบด้วย – การแสดงของนักเรียน – ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง – ขบวนแห่รถบุษบก(เรือชักพระ)

Posted in ประเพณี | Leave a comment

งานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าบ้านป่าละอูน้อย

ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านป่าละอูน้อย ๑-๒ มกราคม ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ มกราคม ๒๕๖๑ ชนเผ่ากะเหรี่ยงป่าละอูจะมีการจัดงานฉลองปีใหม่ตามรูปแบบชนเผ่ากะเหรี่ยง เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมไปถึงการฟื้นฟูเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพื่อสืบทอดต่อไปและเผยแพร่ให้คนภายนอกได้เห็นในวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งของชนเผ่าที่จะเป็นชื่อเสียงของท้องถิ่นในอนาคต อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย โดยจะเป็นการรวบรวมกะเหรี่ยงในพื้นที่ทั้งหมดอาทิ ป่าเด็ง ป่าละอู ป่าหมาก นอกจากนี้ยังจะมีการเชิญกะเหรี่ยงจากทางราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และอุทัยธานีมาร่วมงานด้วย เที่ยวงานปีใหม่ของชนเผ่ากะเหรี่ยงป่าละอู ท่านจะได้ชมอะไรบ้าง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ภาคกลางวัน – มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของพื้นที่ เช้น ลูกปัด เสื้อผ้า ภาพถ่ายที่ระลึก – ขนมพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง กล้วยฉาบจากหอมกะเหรี่ยง ข้าวห่อจิตวิญญาณ ข้าวหลาม ข้าวเหนียวปุ้ก … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณี | Tagged , | Leave a comment

ประเพณีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเพณีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าู่สู่หน้าประเพณี

Posted in ประเพณี | Tagged , , , , , , | Leave a comment