Category Archives: ประเพณีสงกรานต์

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561

สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลงานบุญปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2561

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์ | Tagged , | Leave a comment

วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สสส. หน่วยงานราชการ และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่องาน “อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๖” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้ ๑. ขบวนแห่นางสงกรานต์ ๒. พิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย ๓. พิธีเปิดงานอนุรักษ์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๕

งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ๑. จัดกิจกรรมแ่ข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ฟุตบอลชายหาด ๗ คน) เชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณชายหาดปากคลองบางนางรม ๒. กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ประกอบด้วย ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูป และนางสงกรานต์ ขบวนกลองยาวและชาวบ้านจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งขบวนรณรงค์การเล่นสงกรานต์แบบไทยปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓. กิจกรรมสรงน้ำพระ และก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment