Category Archives: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอปราณบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอปราณบุรี จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี” ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าปราณบุรี (ถนนคนเดินปราณบุรี) โดยมีกิจกรรมการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดการและกำหนดการแสดง งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. รวม ๓ วัน ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะเป็นวันแรก มีพิธีเปิดงาน ๗๖ จังหวัด รับสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เวลาประมาณ ๑๘.๒๕ น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ส่วนในจังหวัด นายพัลลภ สิงหเสนี … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

วธ.ชวนส่งภาพถ่าย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เข้าประกวด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

*_*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

*_*ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (รถตู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น คณะกรรมการได้ประเมินคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โทรศัพท์ 032-604307 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2562 ตั้งแต่เวลา 08:30  – 16:30 น. เท่านั้น   ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

 องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุม สามารถแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีละทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ –>https://www.labai.or.th/ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อด-2/

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

*_*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (รถตู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ ตำแหน่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โทรศัพท์ 032-604307 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30  – 16:30 น. เท่านั้น   ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  —— >>> ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment