Category Archives: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ รับสมัครพนักงานจัดการงานพิธี (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลฯ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ต.ประจวบฯ อ.เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**จังหวัดประจวบคีรีขันธ์** ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เนื่องในกฐินกาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ฯ รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมเจ้าท่านำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง โดยนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี และกรมเจ้าท่าเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินและเป็นเจ้าภาพในพิธี โดยนายปีติชา เลาวหประภานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดมอบหมายให้นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ นวธ.ชพ.(ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) และข้าราชการในสำนักงานวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มคณะต่างๆและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๔๙๕,๓๙๑ บาท 

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

สามารถดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  =>  new doc 2561-11-01 13.26.14_25611101143123

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

แผ่นพับทำบุญสุขใจใส่ใจสังฆทาน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ทำบุญสุขใจใส่ใจสังฆทาน โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

รับสมัครงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โทรศัพท์ 032-604307 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร => โหลดเอกสารการประกาศรับสมัคร => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     => ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ด้วยจังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือ -ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คลิปวีดีโอและสปอตวิทยุ “การรู้เท่าทันธุรกิจอีสปอร์ต หรือ E-Sports” และ “พลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล” และวีดีโอโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (ณ สยาม @ นครปฐม) -ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ “พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงวัฒนธรรม  รวมพลังทุกศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรณรงค์กิจกรรม  “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ ปี 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประกวดคลิปวีดิโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ” ประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 1.1 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า 5 เดือนนับถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน) ส่งผลงานได้เพียงคน/ทีม ละ 1 ผลงาน เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ลานวัฒนธรรม10ลานArt 10Act ไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม 10 ลาน Art 10 Act ไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ สะพานสราญวิถี -การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของเยาวชน -การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร “ผีเสื้อสมุทร” ในเรื่องพระอภัยมณี -การประกวดการแสดงละคร เรื่อง “พระอภัยมณี”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รณรงค์ต่อต้านการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018

การรณรงค์ต่อต้านการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือเยาวชน ประชาชน เชียร์บอลโลกสนุกได้โดยไม่พนัน โดยจัดทำป้ายสื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 และขอความร่วมมือเยาวชน ประชาชน ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ประชาสัมพันธ์เชียร์บอลโลกสนุกได้โดยไม่พนัน แจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์ ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ ต.ประจวบฯ  อ.เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-604307

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดผลิตสื่อโฆษณารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561

ขอเชิญนักเรียนประกวดผลิตสื่อโฆษณารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ปี 2561 โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://www.ynetbangkok.or.th/news.php?id=114

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2561

ประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2561 ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2561 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส

ประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส ในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม (10 ลาน Art 10 Act ไทย) ขอเชิญร่วมประกวดคู่พระนาง บุพเพสันนิวาส ในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม (10 ลาน Art 10 Act ไทย) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ เวทีสะพานสราญวิถี อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment