Category Archives: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศเรื่องการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒ บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒ กรอกแบบเสนอประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ => ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 16kb) => ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 24kb)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการคัดเลือก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมือง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307 คุณธีรพงษ์ ลิ้มติ้ว

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ  วัดใกล้บ้าน  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ครั้งที่ 1  ในวันอาทิตย์ที่  13  มกราคม  2562  ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ เวลา 09.00 น.  ณ  วัดธรรมิการามวรวิหาร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment