Category Archives: สถานที่ท่องเที่ยว

ตำนานตาม่องล่าย

ภาพยนตร์เรื่อง ตำนานตาม่องล่าย ตำนานพื้นบ้านของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำกับการแสดงโดย นาท ภูวนัย ตำนานตาม่องล่าย ณ ชายฝั่งทะเลด้านทิศเหนือของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีธรรมชาติสวยงาม เงียบสงบ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอ่าวน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บางบ้านมีความสามารถในการต่อเรือประมง บ้างก็ประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ทำไร่ ทำสวน และค้าขาย มีลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชายฝั่งแห่งนี้ มีเขาลูกหนึ่งซึ่งตั้งเด่นสะดุดตา เป็นที่พักพิงแรมคืนให้ชาวประมงต่างถิ่นได้หลบอาศัย ใช้น้ำบริโภค และเป็นที่จอดเรือหลบมรสุมในช่วงลมแรง ชาวบ้าน อ่าวน้อยจึงได้มีโอกาสพบปะติดต่อค้าขายกับชาวต่างถิ่นอีกทางหนึ่ง หมู่บ้านแห่งนี้ มีครอบครัวชาวประมงครอบครัวหนึ่ง พ่อบ้านชื่อม่องล่าย มีนิสัยมุทะลุ ดุดันไม่กลัวใครแต่ไม่ใช่อันธพาล โดยเฉพาะเป็นคนถือสัจจะวาจาอย่างเคร่งครัด ชาวบ้านจึงให้ความเคารพยำเกรง ฝ่ายยายรำพึง ศรีภรรยาของตาม่องล่ายเป็นคนช่างพูดช่างเจรจา จนชาวบ้านพากันเรียกว่า ยายปากม้า แม้ว่านางจะพูดจาโผงผาง แต่นางก็เป็นแม่บ้านที่น่านับถือ … Continue reading

Posted in สถานที่ท่องเที่ยว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สุดยอดประจวบคีรีขันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged , , , , | 1 Comment

อบรมมัคคุเทศก์น้อย ๕๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการค่ายอบรมเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต้นแบบภายใต้กิจกรรม “อบรมมัคคุเทศก์น้อย” ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความภูมิใจในถิ่นกำเนิดของตนเอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และควรค่าต่อการอนุรักษ์ ตลอดจนสามารถนำต้นทุนเหล่านี้เพิ่มมูลค่าในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสายเพชร ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้ความรู้้ เรื่อง “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น” โดยมีคณะวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชน ประกอบด้วย ๑.นายสิทธิโชค เล็งไพบูลย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่อง “แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว” ๒.อาจารย์จรรญภร แพเกิด จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่อง “หลักการมัคคุเทศก์และศิลปะการพูดสำหรับมัคคุเทศก์” … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, มัคคุเทศก์น้อย, สถานที่ท่องเที่ยว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

เกาะจาน หาดวนกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกาะจาน หาดวนกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ไปเช้า เย็นกลับ อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

Posted in สถานที่ท่องเที่ยว | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment