Category Archives: วันสำคัญทางศาสนา

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันสำคัญทางศาสนา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ๕๔

ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพรรณวดี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วัดเขาอิติสุคโต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี จาก ถวายเทียนจำพรรษาวัดเขาอิติสุคโต 54 จาก ถวายเทียนจำพรรษาวัดเขาอิติสุคโต 54 จาก ถวายเทียนจำพรรษาวัดเขาอิติสุคโต 54 จาก ถวายเทียนจำพรรษาวัดเขาอิติสุคโต 54 จาก ถวายเทียนจำพรรษาวัดเขาอิติสุคโต 54 จาก ถวายเทียนจำพรรษาวัดเขาอิติสุคโต 54 จาก ถวายเทียนจำพรรษาวัดเขาอิติสุคโต 54

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันสำคัญทางศาสนา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | 1 Comment