Category Archives: เอกสารเผยแพร่

บุคลิกภาพ มารยาท และภาษาไทย

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บุคลิกภาพ มารยาท และภาษาไทย” ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 2 กันยายน 2560 ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -การแสดงความเคารพ (PPT ขนาด 17.2 MB) -วีดีโอการแสดงความเคารพแบบสากล (MP4 ขนาด 21.3 MB) -วีดีโอมารยาทไทย การไหว้ (MP4 ขนาด 46.1 MB) -ความหมายความสำคัญอากัปกิริยาที่สง่างาม (PPT ขนาด 10.5 MB)  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged , , | Leave a comment

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Comments Off on หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

ตำนานตาม่องล่าย

ภาพยนตร์เรื่อง ตำนานตาม่องล่าย ตำนานพื้นบ้านของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำกับการแสดงโดย นาท ภูวนัย ตำนานตาม่องล่าย ณ ชายฝั่งทะเลด้านทิศเหนือของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีธรรมชาติสวยงาม เงียบสงบ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอ่าวน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บางบ้านมีความสามารถในการต่อเรือประมง บ้างก็ประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ทำไร่ ทำสวน และค้าขาย มีลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชายฝั่งแห่งนี้ มีเขาลูกหนึ่งซึ่งตั้งเด่นสะดุดตา เป็นที่พักพิงแรมคืนให้ชาวประมงต่างถิ่นได้หลบอาศัย ใช้น้ำบริโภค และเป็นที่จอดเรือหลบมรสุมในช่วงลมแรง ชาวบ้าน อ่าวน้อยจึงได้มีโอกาสพบปะติดต่อค้าขายกับชาวต่างถิ่นอีกทางหนึ่ง หมู่บ้านแห่งนี้ มีครอบครัวชาวประมงครอบครัวหนึ่ง พ่อบ้านชื่อม่องล่าย มีนิสัยมุทะลุ ดุดันไม่กลัวใครแต่ไม่ใช่อันธพาล โดยเฉพาะเป็นคนถือสัจจะวาจาอย่างเคร่งครัด ชาวบ้านจึงให้ความเคารพยำเกรง ฝ่ายยายรำพึง ศรีภรรยาของตาม่องล่ายเป็นคนช่างพูดช่างเจรจา จนชาวบ้านพากันเรียกว่า ยายปากม้า แม้ว่านางจะพูดจาโผงผาง แต่นางก็เป็นแม่บ้านที่น่านับถือ … Continue reading

Posted in สถานที่ท่องเที่ยว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สุดยอดประจวบคีรีขันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged , , , , | 1 Comment

เอกสารเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

เอกสารเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ดูที่นี่

Posted in พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged , | Leave a comment