Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอปราณบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอปราณบุรี จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี” ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าปราณบุรี (ถนนคนเดินปราณบุรี) โดยมีกิจกรรมการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดการและกำหนดการแสดง งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. รวม ๓ วัน ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะเป็นวันแรก มีพิธีเปิดงาน ๗๖ จังหวัด รับสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เวลาประมาณ ๑๘.๒๕ น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ส่วนในจังหวัด นายพัลลภ สิงหเสนี … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

*_*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

*_*ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (รถตู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น คณะกรรมการได้ประเมินคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

*_*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (รถตู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วนเน้นจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ร่วมสืบสานวิถีไทย ๔ ภูมิภาค เรียนรู้สงกรานต์เพื่อนบ้านอาเซียน พร้อมเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยร่วมงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ๑๙ หน่วยงาน บูรณาการการดำเนินงานกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้นำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ทรงคุณค่า สะท้อนวิถีปฏิบัติอันงดงามของไทย ด้วยการทำบุญ ตักบาตร เข้าวัด ฟังเทศน์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ การเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปีกุน (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๐๓ นาที ๐๓ วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินโครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคม เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รู้จักการใช้ศักยภาพของตน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน เลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมต่อไป จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้ ๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ๑.๑ มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือนนับถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑.๒ ส่งผลงานในประเภททีม ๆ ละ ๓-๕ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ => ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 16kb) => ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 24kb)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment