Category Archives: จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งนิทรรศการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ รายการ

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปวีดิโอ-วีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปวีดิโอ/วีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับและคู่มือท่องเที่ยวชุมชน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับและคู่มือท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ รายการ    

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment