Monthly Archives: ธันวาคม 2018

ร่าง – ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ร่าง – ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ รับสมัครพนักงานจัดการงานพิธี (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ –>> ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗ คุณกิตติมาพร

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กิจกรรมคัดเลืกครูผู้สอนดนตรีไทยจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมคัดเลืกครูผู้สอนดนตรีไทยจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒   สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ –>> ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗ คุณกิตติมาพร

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment