Monthly Archives: มกราคม 2019

ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอเชิญร่วมรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมือง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307 คุณธีรพงษ์ ลิ้มติ้ว

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ  วัดใกล้บ้าน  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ครั้งที่ 1  ในวันอาทิตย์ที่  13  มกราคม  2562  ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ เวลา 09.00 น.  ณ  วัดธรรมิการามวรวิหาร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment