Daily Archives: 10 มกราคม, 2019

ขอเชิญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ  วัดใกล้บ้าน  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ครั้งที่ 1  ในวันอาทิตย์ที่  13  มกราคม  2562  ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ เวลา 09.00 น.  ณ  วัดธรรมิการามวรวิหาร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment