Daily Archives: 21 มีนาคม, 2019

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย สายด่วน 1765

ใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download ใบแจ้งความประสงค์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download ส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้ที่ :  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                        ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 5 ถนนสละชีพ                                                                        อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000                                                                         โทร. 0 3260 4307

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment