Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอปราณบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอปราณบุรี จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี” ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าปราณบุรี (ถนนคนเดินปราณบุรี) โดยมีกิจกรรมการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดการและกำหนดการแสดง งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. รวม ๓ วัน ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะเป็นวันแรก มีพิธีเปิดงาน ๗๖ จังหวัด รับสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เวลาประมาณ ๑๘.๒๕ น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ส่วนในจังหวัด นายพัลลภ สิงหเสนี … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

วธ.ชวนส่งภาพถ่าย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เข้าประกวด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

*_*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment