Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสบู่ลูกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งยาม

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ยาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ยาม

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การประกวดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร พื้นที่อำเภอทับสะแก ปี ๒๕๖๒

การประกวดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร พื้นที่อำเภอทับสะแก ภายใต้โครงการพัฒนาและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โทรศัพท์ 032-604307 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 12  กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30  – 16:30 น.    ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment