Daily Archives: 12 กรกฎาคม, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ยาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ยาม

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การประกวดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร พื้นที่อำเภอทับสะแก ปี ๒๕๖๒

การประกวดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร พื้นที่อำเภอทับสะแก ภายใต้โครงการพัฒนาและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment