Monthly Archives: สิงหาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๖ รายการ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – นางสุรีพร ยิ่งวรากุล

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – นายวิรัตน์ มณีพฤกษ์

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ จุดถ่ายภาพ และการประชาสัมพันธ์

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดถ่ายภาพ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ธีรเดช ขาวปลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – นางสาวเกษกนก จันทร์บริบรูณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายนฤเบศร์ องค์สุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายอนุชิต ชาวดอนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment