Daily Archives: 8 สิงหาคม, 2019

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมงาน “อาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมงาน “อาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒  ณ  บริเวณสะพานสราญวิถี  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญร่วมประกวด MUSIC CONTEST

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมประกวด MUSIC CONTEST ในงาน “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒ เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ โดยรายงานตัวในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สะพานสราญวิถี

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment