Monthly Archives: กันยายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานซักรีด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานซักรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถสี่ล้อ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถสี่ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถหกล้อ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถหกล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ ราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

“วัฒนธรรมไทยไร้ทุจริต : แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการในการสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2019- 2020 โดยความร่วมมือระหว่าง National Federation of UNESCO Associations in Japan (NFUAJ)

— เปิดรับสมัครแล้ว!! — ประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความสำหรับน้องๆ อายุ 6-12 ปี Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2019- 2020 โดยความร่วมมือระหว่าง National Federation of UNESCO Associations in Japan (NFUAJ) และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานนี้จัดทุก 2 ปีเท่านั้น อย่าพลาดโอกาสการเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดชิงเงินรางวัลระดับประเทศและของรางวัลจากประเทศญี่ปุ่น และโอกาสที่จะได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นกับเพื่อนๆ ที่ ชนะเลิศจากประเทศในเอเชียอีก 23 ประเทศ ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น สอบถาม … Continue reading

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสำนักงานเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment