Daily Archives: 20 พฤศจิกายน, 2019

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด (แบบ สภ.๓) และไฟล์วีดีโอ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใน วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองการสมัครของโรงเรียน   ส่งกรมการศาสนาต่อไป    ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment