Daily Archives: 21 พฤศจิกายน, 2019

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภิรมย์ นิลยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาท่อระบายน้ำ ร่องน้ำ เพื่อป้องกันภัยพิบัติ พร้อมด้วย นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดฯและข้าราชในสังกัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าเทศบาลเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment