Daily Archives: 27 พฤศจิกายน, 2019

งานเชิดชูวีรชนคนกล้าขุนรองปลัดชู ๔๐๐ นักรบ กองอาทมาตวิเศษชัยชาญ-ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูวีรชนคนกล้าขุนรองปลัดชู ๔๐๐ นักรบ กองอาทมาตวิเศษชัยชาญ-ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑   วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลขุนรองปลัดชู ซอยบ่อดอน บ้านทุ่งมะเม่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment