Monthly Archives: มกราคม 2020

📣📣สวธ.ประกาศคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓✨ 📖ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=4723&filename=index หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ได้เลย 👇👇รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม 👇👇 ☎️โทร.๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๑๒,๑๒๒๒ ตามวันและเวลาราชการ 📌📌(ปิดรับผลงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ศกนี้)📌📌

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307 คุณกิตติมาพร

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์และสปอร์ตโฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติพระอาจารย์มั่น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ๒๕๖๓

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓              กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้าน การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓ “ รวมศิลป์แผ่นดินสยาม” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฎศิลปิน และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม  … Continue reading

Posted in ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำดื่ม

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ผลการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต ” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศผลการคัดเลือก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมทำความดีหิ้วตะกร้า นั่งสาด ตักบาตรพระ – เวลา ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งกิจกรรมงานศิลปะ หมายเหตุ: แต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง/ชุดเครื่องแบบ/ชุดนักเรียน นักศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เจริญสมาธิภาวนา เพื่อสันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อาจริยบูชา ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก  สาขาสันติภาพ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment