Daily Archives: 2 มกราคม, 2020

๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เจริญสมาธิภาวนา เพื่อสันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อาจริยบูชา ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก  สาขาสันติภาพ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment