Daily Archives: 3 มกราคม, 2020

โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมทำความดีหิ้วตะกร้า นั่งสาด ตักบาตรพระ – เวลา ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งกิจกรรมงานศิลปะ หมายเหตุ: แต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง/ชุดเครื่องแบบ/ชุดนักเรียน นักศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment