Monthly Archives: สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ ๘ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ ๖ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง —

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

การประกวดคลิปวีดีโอ “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเยาวชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งผลงานคลิปวีดีโอเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าร่วมประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชน ส่งผลงานคลิปวีดีโอสร้างจิตสำนึก รณรงค์ต่อต้านการ ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านจาก ๔ ภูมิภาค ทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษากว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท ใบสมัคร โครงการประกวดฯ ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ https://www.ryt9.com/s/prg/3140935

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment