Monthly Archives: ธันวาคม 2020

จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบานประตู และเดินท่อประปา

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบานประตู และเดินท่อประปาในบริเวณลานซักล้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๗ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged , | Leave a comment

จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ป้าย ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged , | Leave a comment

วัฒนธรรมวินิต ปี ๒๕๖๔

แบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ **********

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รปภ.)

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment