Daily Archives: 22 ธันวาคม, 2020

จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๗ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged , | Leave a comment

จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ป้าย ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged , | Leave a comment