โครงการศาสนิกสัมพันธ์ ๕๔


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ๕๔
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนอรุณวิทยา อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน จาก ๓ ศาสนา
คือโรงเรียนอรุณวิทยา นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาคริสต์
นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม จากโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา
โดยมีนางสาวเกษราวรรณ จันทร์ฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต อ.ทับสะแก เป็นประธานในพิธีเปิด


กิจกรรมประกอบด้วย
>> กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากรโดยทีมครูโรงเรียนอรุณวิทยา
>> กิจกรรมเรียนรู้ศาสนาพุทธ โดยพระครูศีลคุณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านเขาบ้านกลาง
>> กิจกรรมเรียนรู้ศาสนาอิสลาม โดยนายยูซบ โต๊ะวัง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ มัสยิดไทย-ปากีสถาน ทับสะแก
>> กิจกรรมเรียนรู้ศาสนาคริสต์ โดยบาทหลวงประจำวัดแม่พระฟาติมา


บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ ครูใหญ่โรงเรียนอรุณวิทยา เป็นประธานในพิธีปิด
และมอบวุฒิบัตรแ่ก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม


จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔
จาก ภาพโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔

(Visited 32 times, 1 visits today)
This entry was posted in ศาสนิกสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.