การตรวจราชการ ๕๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
นายสหวัฒน์ แน่นหนา และคณะ
เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ตามแผนการตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔

ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
๑.โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ โครงการลานบุญ ลานปัญญา และโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
๒.โครงการตามนโยบายรัฐบาล (ตรวจราชการกรณีปกติ) ประกอบด้วย โครงการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยกำหนดถ่ายทอดองค์ความรู้ช่างฝีมือพื้นบ้าน (ช่างลงรักปิดทอง) ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓.โครงการ Best Practice ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ โครงการกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว (ลานวัฒนธรรม) และโครงการงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติฯ
๔.โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Plan)
๕.โครงการศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
๖.การประชาสัมพันธ์งานด้านวัฒนธรรม

ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ภาคเช้า ผู้ตรวจฯ ไ้ด้รับฟังการบรรยายสรุปจาก ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคบ่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการลานบุญลานปัญญา ณ มัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายยูซบ โต๊ะวัง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔


ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ณ บ้านสายเพ็ชร ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมกลุ่มต่าง ๆ ในศูนย์ฯ เช่น กลุ่มจักสานหวาย กลุ่มผู้หญิงก้าวหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แวะชมความสวยงามของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ณ วัดทางสาย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นลำดับต่อไป


จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก การตรวจราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
(Visited 9 times, 1 visits today)
This entry was posted in การตรวจราชการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.