ประกวดร้องเพลงและแสดงดนตรีเยาวชนและประชาชน

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการแสดงดนตรีนักเรียน เยาวชนและประชาชน  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็ก เยาวชน และประชาชน และเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาทักษะในการร้องเพลงและดนตรี  ซึ่งมีกิจกรรมการประกวด  ๓  กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชน (ชาย – หญิง)

สมัครที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงานสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ หรือทางสถานีวิทยุคลื่น  ฮิต FM ๙๗.๒๕ MHz (บ้านบึง) คุณเพทาย  สายนที  โทร ๐๘๑ – ๑๔๓๔๖๕๐

๒. กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยสากล อมตะสุนทราภรณ์ (ชาย – หญิง)

สมัครที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงานสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ หรือที่สถานีวิทยุ คลื่น FM ๑๐๔ MHz   (อ.จรี  วัชรวงษ์ โทร. ๐๘๖ ๘๑๒๔๑๓๐)

๓. กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟร์คซองเยาวชน

สมัครที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ประสานงานสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ

จึงขอเชิญชวนสถานศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดแต่ละกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชั้น ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร. ๐๓๒ ๖๐๔๓๐๗-๘   โทรสาร ๐๓๒ ๖๐๔๓๐๗ E-mail: suporn.jan@gmail.com

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลง และการแสดงดนตรีของเยาวชน ประชาชน ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕
๒. ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  กิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการแสดงดนตรีเยาวชน และประชาชน ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕

๓. หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชน ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕
๔. ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ เวทีการแสดงบนสะพานปลา  หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์
๕. หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลง  ประเภทเพลงไทยสากล อมตะสุนทราภรณ์ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ เวทีการแสดงบนสะพานปลา  หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์
๖. ใบสมัครประกวดขับร้องเพลงไทยสากล อมตะสุนทราภรณ์ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ เวทีการแสดงบนสะพานปลา  หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์
๗. หลักเกณฑ์การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซองเยาวชน ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ เวทีการแสดงบนสะพานปลา  หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์
๘. ใบสมัครแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ เวทีการแสดงบนสะพานปลา  หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์
๙. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสะพานวัฒนธรรม ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ เวทีการแสดงบนสะพานปลา  หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์
(Visited 102 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.