คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ในสมัยของนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศใช้คำขวัญของจังหวัดไว้ ดังนี้

สับปะรดหวาน

น้ำตาลขาว

มะพร้าวน้ำหอม

น้ำผึ้งเดือนห้า

น้ำปลากลมกล่อม

น้ำใจโอบอ้อมอารี

  • แต่เนื่องจากได้มีบุคคลหลายฝ่ายได้เสนอความเห็นต่อทางจังหวัดว่า คำขวัญดังกล่าวยังมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของจังหวัด จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงคำขวัญของจังหวัดขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการปรับปรุงคำขวัญของจังหวัดให้ประมวลภาพลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะ เด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็น เมืองสวยงาม ประกอบกับได้นำวัตถุประสงค์หลักของการกำหนดคำขวัญของจังหวัดที่ว่า เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการลงทุนโดยให้นำเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นเนื้อหาในการจัดทำคำขวัญ ซึ่งคณะกรรมการได้ประมวลเนื้อหาจากคำขวัญที่มีผู้ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๔๕๙ สำนวน มาสรุปเป็นคำขวัญของจังหวัดขึ้นใหม่ โดยนายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศใช้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้

เมือง ทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด

สวย สด หาด เขา ถ้ำ

งาม ล้ำน้ำใจ

  • คำขวัญดังกล่าว เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและใช้เป็นคำขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาจนถึงปัจจุบัน

(Visited 13 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, คำขวัญประจำจังหวัด and tagged , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.