ข้อมูลด้านการศึกษา

  • ข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
    มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๒ แห่ง คือ

    – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหิน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๐ เว็บไซต์ http://www.pck1.go.th/pck1/index.php

    – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ตั้งอยู่ที่อำเภอปราณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๒ ๑๔๔๕, ๐ ๓๒๖๒ ๓๗๘๐ โทรสาร ๐ ๓๒๖๒ ๑๘๐๗ http://www.pkn2.go.th/ มีสถานศึกษาในจังหวัดรวมทั้งหมด รวม ๒๙๔ แห่ง

    นอกจากนั้นยังมีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี จำนวน ๑๖๐ แห่ง แผนกสามัญ ๑ แห่ง และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน ๑๓ แห่ง

(Visited 18 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลด้านการศึกษา and tagged , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.