ข้อมูลด้านศาสนา

 • ข้อมูลด้านการนับถือศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • โดยการสำรวจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีศาสนิกชนทั้งสิ้น ๕๐๔,๐๖๓ คน แยกเป็นศาสนาต่าง ๆ ดังนี้

 • พุทธศานิกชน จำนวน ๔๙๖,๘๖๓ คน

 • อิสลามิกชน จำนวน ๔,๗๕๐ คน

 • คริสต์ศาสนิกชน จำนวน ๒,๔๕๐ คน

 • วัด ๒๑๐ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๘๖ แห่ง พระภิกษุ ๒,๗๖๖ รูป สามเณร ๒๐๑ รูป

 • เจ้าคณะจังหวัด

 • พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุตนิกาย) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • พระอารามหลวงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวน ๔ แห่ง คือ

 • วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • มัสยิด ๑๐ แห่ง

 • โบสถ์คริสต์ ๒๐ แห่ง แยกเป็นโบสถ์คาทอลิค ๔ แห่ง และโบสถ์โปรแตสแตนท์ ๑๖ แห่ง

(Visited 13 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลด้านศาสนา and tagged , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.