ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

 • ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดตั้งองค์กรในการปฏิบัติงานทางวัฒนธรรม ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ของจังหวัด ภายใต้การอำนวยการของสภาวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังนี้

 • สภาวัฒนธรรมจังหวัด ๑ สภา

 • สภาวัฒนธรรมอำเภอ ๘ สภา

 • สภาวัฒนธรรมตำบลและเทศบาล ๖๓ สภา

 • ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด (ตั้งอยู่ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย) ๑ ศูนย์

 • ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ๔ ศูนย์

 • ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา ๑๕ ศูนย์

 • ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัด ๑ ศูนย์

 • ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๓๖ ศูนย์

 • สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ๕๑ คน

 • สมาคม ๘๐ แห่ง

 • มูลนิธิ ๕๐ แห่ง

  นอกจากนั้น จังหวัดยังมีโบราณสถานที่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน ๔ แห่ง คือ

  ๑. พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด

  ๒. หว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

  ๓. ศาลาการเปรียญ วัดตรีสตกูฏ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด

  ๔. อุโบสถ วัดเขาแดง ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี

(Visited 12 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.