สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
“ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
และวัดธรรมิการามวรวิหาร

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
พิธีเปิดงาน รวมพลแต่งชุดสีขาว ฟังธรรม สวดมนต์ ประกาศเจตนารมณ์ “สำนึกรัก สามัคคี ทำดี ลด ละ เลิก อบายมุข” ถวายเป็นพุทธบูชา สักการะแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์เขาช่องกระจก

สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาฉลองสัมพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปีดูอัลบัมภาพ

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เข้าค่ายคุณธรรมเยาวชน ปฏิบัติธรรม และประกวดสุนทรพจน์เชิงบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมสงฆ์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เข้าค่ายคุณธรรมเยาวชน ปฏิบัติธรรม และแข่งขันตอบปัญหาธรรมะจากการอ่าน ณ ห้องประชุมสงฆ์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เข้าค่ายคุณธรรมเยาวชน ปฏิบัติธรรม และประกวดมารยาทชาวพุทธ ณ ห้องประชุมสงฆ์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
เข้าค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม และประกวดเขียนเรียงความ “พระพุทธคุณเืกื้อหนุนโลก” ณ ห้องประชุมสงฆ์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เข้าค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม ประกวดวาดภาพสื่อคุณธรรม “วันตรัสรู้เปิดโลกแจ้งด้วยแสงธรรม” และพิธีเวียนเทียน ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม ทำบุญรักษาศีล ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง และวัดธรรมิการามวรวิหาร แห่พระบรมสารีริกธาตุจากวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ถึงเมืองประจวบ สวดมนต์มหากุศล เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร ทำบุญเวียนเทียน ถวายกองผ้าป่ามหากุศล ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

วันที่ ๕ มิถุนาย ๒๕๕๕
เข้าค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทำบุญเวียนเทียน ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

(Visited 30 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.