ข่าวตัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

หัวข้อ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม , บุคคลผู้กระทำความดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี , ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น และรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ โดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

  • ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕

ประเภทบุคคล ด้านวัฒนธรรม  ได้แก่

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมพระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน

ประเภทบุคคล ด้านศาสนา  ได้แก่

แม่ชีพธู  ฮวดหิน  วัดสุขสำราญ อำเภอหัวหิน

(โดย นายอนันต์  ธนบัตร นักวิชาการวัฒนธรรมประจำอำเภอหัวหิน

เป็นผู้แทนรับมอบ)

ประเภทเด็กและเยาวชน ด้านศาสนา  ได้แก่

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเด็กชายวิชญะ  ปิ่นสุข  โรงเรียนบางสะพาน อำเภอบางสะพาน

ประเภทเด็กและเยาวชน ด้านวัฒนธรรม  ได้แก่

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเด็กหญิงกนกรัตน์  จันทร์แก้ว  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน

  • บุคคลผู้กระทำความดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจำปี ๒๕๕๕  ได้แก่

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมนายชูชีพ  สุขอนันต์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางอวยพร  คีรีวิเชียร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมนายจรูญ  ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะหลัก

  • ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕  

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นนอกสถานศึกษา ได้แก่

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอำเภอบางสะพานน้อย

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมโดย นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นผู้รับมอบ

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นในสถานศึกษา ได้แก่

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนหนองพลับวิทยา อำเภอหัวหิน

 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมโดย นายจงรักษ์  จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา เป็นผู้รับมอบ

รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕  ได้แก่ 

รายการ  “สนทนาภาษาธรรม”

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง คลื่น FM 101.50 MHz (ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.)

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมโดย พระครูสุธีธรรมานุเทศ ผู้จัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดคลองวาฬ เป็นผู้รับมอบ

รายการ  “ในหลวงแห่งปวงราษฎร์”

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      คลื่น FM 102.25 MHz (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.)

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมโดย นายสุรเวช  ดีมาก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับมอบ

รายการ  “ตามรอยพระบาทยาทตรา ๘๔ พรรษามหาราชัน”

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      คลื่น FM 102.25 MHz (ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.)

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมโดย นางสาวสุรางค์  บารมี นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ

(Visited 126 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.