งาน ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕ ธันวา ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวา ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวา ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวา ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวา ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวา ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติกิจกรรมช่วงเช้า

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานถนนหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

เวลา ๐๖.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ชั้นล่างหอประชุมองค์การบริหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร คณะกรรมการกาชาดจังหวัด กรรมการ สมาชิกสโมสร มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน พร้อมประชาชนทุกสาขาอาชีพ นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันบริเวณลานถนนหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

เวลา ๐๗.๐๙ น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเครื่องไทยธรรม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ของประชาชนเป็นอันเสร็จพิธีการ

๕ ธันวา ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวา ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณริมเขื่อนด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา ๐๘.๐๐ น. หลังเสร็จพิธีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

๕ ธันวา ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติเวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ของเหล่าข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกศาสนา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗ ราย

กิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้รับการสงเคาราะห์ ณ สถานสงเคราะห์บ้านประจวบโชค

เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้รับการสงเคราะห์

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันพ่อแห่งชาติกิจกรรมช่วงเย็น

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานพิธีเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา ๑๖.๓๐ น. ขบวนเครื่องราชสักการะพร้อมประชาชนที่ร่วมเดินขบวนเคลื่อนตัวออกจากหน้ากองบิน ๕ มุ่งหน้าสู่ประตูด้านหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังลานพิธี

เวลา ๑๘.๑๐ น. รับชมการแสดงของนักเรียนนักศึกษ

เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มพิธีการเชิญพานพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ประธานในพิธีทำการจุดเทียนชัยและกล่าวร้องเพลงราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อเสร็จพิธีประธานจะเปล่งเสียง ถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนที่มาร่วมในพิธี และมีการจุดดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นอันสิ้นสุดพิธีการ

 

 

(Visited 48 times, 1 visits today)
This entry was posted in ๕ ธันวามหาราช, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.