งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอเชิญร่วมงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม ๒๕๕๖

วีดีโอสรุปผลการจัดงานสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว


ป้ายประชาสัมพันธ์งานสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๖กำหนดการพิธีเปิดงานสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๖การแต่งกายร่วมงานสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๖หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๖กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๖กำหนดการแสดงในกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๖กำหนดการแสดงในกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๖กำหนดการแสดงในกิจกรรมงานสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๖กำหนดการแสดงของนักเรียนนักศึกษาในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม ๒๕๕๖ และมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์   ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันความสามารถของเด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็ก เยาวชน และประชาชน และเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาทักษะในการร้องเพลงและดนตรี  และความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมการประกวด   ๖   กิจกรรม ดังนี้

๑.      กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชน

๒.      กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงอมตะไทยสากล ประเภทเยาวชนและประชาชน

๓.      กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซองเยาวชน

๔.      กิจกรรมการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติฯ

๕.      กิจกรรมการประกวดศิลปะการปั้นทรายบนหาดทราย ประเภทเยาวชนและประชาชน

๖.      กิจกรรมการประกวดปั้นดินน้ำมันของนักเรียนระดับอนุบาล

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗ ขยายเวลารับสมัครการประกวดทุกกิจกรรมไปจนถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1,150 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.