งาน “หัวหินรำลึก” ประจำปี ๒๕๕๖

งาน “หัวหินรำลึก” ประจำปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ สวนหลวงราชินี (๑๙ ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งาน "หัวหินรำลึก" ประจำปี ๒๕๕๖

งาน "หัวหินรำลึก" ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอหัวหิน และภาคส่วนต่างๆ กำหนดจัดงาน “หัวหินรำลึก” ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส (๒๘ เมษายน) และเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นของเมืองหัวหิน

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สวนหลวงราชินี (๑๙ ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ จังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมในงานดังกล่าว ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ –  ๒๔.๐๐ น. ทุกวัน

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. การแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่นพื้นบ้าน และภูมิปัญญา
๒. นิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส (๒๘ เมษายน)
๓. นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องราวความประทับใจจากอดีตถึงปัจจุบันของเมืองหัวหิน
๔. การแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง
๕. การจำหน่ายสินค้าทางศิลปวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญผู้รักการร้องเพลงเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงอมตะไทยสากล (ลูกกรุง) กิจกรรมลานวัฒนธรรมในงาน “หัวหินรำลึก” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สวนหลวงราชินี (๑๙ ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดประกวดในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สุพร จันทร์ทับ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗ อีเมล์ suporn.jan@gmail.com หรือ สถานีวิทยุคลื่น FM ๑๐๔ MHz (อ.จรี วัชรวงษ์ ๐๘๒ ๘๑๒๔๑๓๐) หรือสมัครในวันประกวด ณ เวทีการประกวดก็ได้

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดร้องเพลงอมตะำไทยสากล (ลูกกรุง) 371 KB, PDF

ดาวนโหลดรายละเอียดการประกวดร้องเพลงอมตะำไทยสากล (ลูกกรุง) 847 KB, PDF

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ในงาน “หัวหินรำลึก” ประจำปี ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ เวทีการแสดงลานวัฒนธรรม สวนหลวงราชินี (๑๙ ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.      –  การแสดงดนตรีร่วมสมัย
เวลา    ๑๙.๐๐  น.              –  หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน/กลุ่มพลังมวลชนและประชาชน พร้อมกัน
เวลา    ๑๙.๓๐  น.          –  ประธาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เดินทางมาถึง
–  ประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินจากซุ้มทางเข้าเยี่ยมชมโซนกิจกรรมการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านต่อเนื่องไปถึงเวทีจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม
–  ประธานและคณะนั่งพักผ่อน
–  ชมการแสดงก่อนพิธีเปิด  ๑ ชุด (ชุดรากไทย โดย โรงเรียนหนองพลับวิทยา)
เวลา     ๒๐.๐๐    น.     –  พิธีเปิดกิจกรรม ตามลำดับ
– วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
– ประธาน กล่าวเปิด ปล่อยสัญญาณเปิดงาน
– การร้องเพลงของนักร้องกิตติมศักดิ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ)
– ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยา
ชุดที่ ๑    การแสดงโขนตอนยกรบ
ชุดที่ ๒      การบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์
ชุดที่ ๓      การแสดงชุดพ่อหลวงของเรา
ชุดที่ ๔      การบรรเลงดนตรี
ชุดที่ ๕      การแสดงเพลงค้างคาวกินกล้วย
ชุดที่ ๖      การแสดงชุดแสงเดือน
ชุดที่ ๗      การแสดงชุดอาเซียนร่วมใจ
ชุดที่ ๘      การแสดงดนตรีสตริง
– ประธานเยี่ยมชมกิจกรรมโซนนิทรรศการฯ, โซนแสดงวิถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยงและอื่นๆ
– เสร็จพิธี

*****************

หมายเหตุ   ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายย้อนยุคที่แสดงถึงวิถีพื้นบ้านชาวเล หรือแนว (ปริศนา-ชายพจน์)
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศย้อนอดีตวันวานของหัวหิน

 

การแต่งกายพิธีเปิดงานหัวหินรำลึก ๒๕๕๖

การแต่งกายพิธีเปิดงานหัวหินรำลึก ๒๕๕๖

 

แผนผังลานวัฒนธรรมงานหัวหินรำลึก ปี ๒๕๕๖

แผนผังลานวัฒนธรรมงานหัวหินรำลึก ปี ๒๕๕๖

(Visited 67 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน "หัวหินรำลึก" ประจำปี ๒๕๕๖, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.