การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยและเพลงค่านิยมไทย ๑๒ ประการ

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย และเพลงค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย เพื่อนำบทเพลงรักชาติ ที่ทรงคุณค่าในอดีตมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ให้มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น เพื่อถ่ายทอดบทเพลงรักชาติให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่บทเพลงรักชาติอันทรงคุณค่าในอดีต ปลุกจิตสำนึกความรักชาติ รักสถาบันและความสามัคคีในสังคม

เพื่อขยายผลและเผยแพร่บทเพลงรักชาติร่วมสมัยดังกล่าวสู่เด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จัดประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมเลือกสรร และปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน จึงได้กำหนดจัดประกวดร้องเพลงเสริมสร้างค่านิยมไทยขึ้นอีกรายการหนึ่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง ๒ รายการ ดังนี้

๑. ประกวดขับรองเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับจังหวัด ในวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. ประกวดร้องเพลงเสริมสร้างค่านิยมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือ E-mail : prachuapculture@yahoo.com โดยดาวน์โหลดเนื้อเพลงและเอกสารได้ที่นี่

หนังสือนำประกวดร้องเพลง

หนังสือนำประกวดร้องเพลง

หนังสือนำประกวดร้องเพลง

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย หน้า 1

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย หน้า 1

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย หน้า 2

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย หน้า 2

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย หน้า 3

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย หน้า 3

ใบสมัครประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

ใบสมัครประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

เพลงรักชาติร่วมสมัย

Track No01 เพลงต้นตระกูลไทย.mp3
Track No02 เพลงใต้ร่มธงไทย.mp3
Track No03 เพลงรักชาติ.mp3
Track No04 เพลงรักเมืองไทย.mp3
Track No05 เพลงเดิน.mp3
Track No06 เพลงสยามานุสติ.mp3
Track No07 เพลงไทยรวมกำลัง.mp3
Track No08 เพลงเพื่อนไทย.mp3
Track No09 เพลงตื่นเถิดชาวไทย.mp3
Track No10 เพลงรักกันไว้เถิด.mp3
Track No11 เพลงทหารพระนเรศวร.mp3
Track No12 เพลงเราสู้.mp3
Track No13 เพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย.mp3
Track No14 เพลงอยุธยา.mp3
Track No15 เพลงรักไทย.mp3
Track No16 เพลงสุดแผ่นดิน.mp3
Track No17 เพลงความฝันอันสูงสุด.mp3
Track No18 เพลงไร้รักไร้ผล.mp3
Track No19 เพลงภาพเธอ.mp3
Track No20 เพลงโชคมนุษย์.mp3

เกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงค่านิยมหลักคนไทย หน้า 1

เกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงค่านิยมหลักคนไทย หน้า 1

เกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงค่านิยมหลักคนไทย หน้า 2

เกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงค่านิยมหลักคนไทย หน้า 2

 

ใบสมัครประกวดขับร้องเพลงค่านิยมหลักคนไทย หน้า 1

ใบสมัครประกวดขับร้องเพลงค่านิยมหลักคนไทย หน้า 1

ใบสมัครประกวดขับร้องเพลงค่านิยมหลักคนไทย หน้า 2

ใบสมัครประกวดขับร้องเพลงค่านิยมหลักคนไทย หน้า 2

เกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงค่านิยมหลักคนไทย

เพลงค่านิยมหลักคนไทย

เพลงค่านิยม 12 ประการ เวอร์ชั่นคาราโอเกะ

เพลงมาร์ช ค่านิยม 12 ประการ ซาวด์ดนตรี คาราโอเกะ

ดีวีดี (ให้ความอนุเคราะห์ส่งแผ่นซีดี และดีวีดีมาให้ โดย ธนกฤต จงจิตต์ – ทำนอง – เรียบเรียง – สร้างดนตรี)
เพลงค่านิยม ๑๒ ประการ
ซาวด์ดนตรี – คาราโอเกะ เพลงค่านิยม ๑๒ ประการ

เพลงวันพรุ่งนี้

Backing Track เพลงวันพรุ่งนี้ ver. 4 นาที   ให้ความอนุเคราะห์โดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน (Workpoint Entertainment PLC.)

(Visited 438 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.