ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรม
: ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑.ความเป็นมา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณก่อสร้าง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๓.๒ เพื่อเป็นสถานที่แสดงองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของจังหวัด

๓.๓ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเอง และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่

๓.๔ เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคลังปัญญาของคนในสังคมและเป็นหอจดหมายเหตุของท้องถิ่น

๓.๕  เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : กิจกรรม ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานงานบริการลูกค้า กสท.ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๔๕/๑ ถนนสุขใจ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณปรีชาก่อสร้าง จำนวนเงิน ๒๔,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จัดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

จัดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

(Visited 60 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.