โครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หลักค่านิยมไทย ๑๒ ประการ

หลักค่านิยมไทย ๑๒ ประการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินโครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานภายใต้หลักการดำรงเอกลักษณ์ไทย (ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผสมผสานกับหลักค่านิยมไทย ๑๒ ประการ

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด หรือผู้แทน จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรืออีเมล prachuapculture@yahoo.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

หนังสือนำส่งโครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หนังสือนำส่งโครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อบรมค่านิยมไทย006

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อบรมค่านิยมไทย007

กำหนดการโครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(Visited 146 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.