การประกวดปฏิทินเก่าเล่าเรื่องใหม่ 57

การประกวดปฏิทินเก่าเล่าเรื่องใหม่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ด้วยจังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยม ดำรงเอกลักษณ์ไทย สรรค์สร้างงานศิลปะร่วมสมัย น้อมใจถวายพ่อหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมการประกวดปฏิทินเก่าเล่าเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้านศิลปะสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากในแต่ละปีปฏิทินที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้จัดทำขึ้นมีจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ และมีอยู่ทุกบ้าน ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ ภาพศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ซึ่งหากมีการนำปฏิทินเก่ากลับมาสร้างเป็นสื่อที่เป็นประโยชน์ จะสามารถเพิ่มคุณค่าในการใช้ปฏิทินเหล่านั้นให้มีบทบาทต่อสังคม สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประกวดปฏิทินเก่า

ประกวดปฏิทินเก่า

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เด็ก เยาวชน ประชาชน และทุกหน่วยงาน ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน โดยเข้าร่วมการประกวดปฏิทินเก่าเล่าเรื่องใหม่ และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยส่งใบสมัครฯ และผลงาน ถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐๓๒ ๖๐๔๓๐๗ หรือ Email : prachuapculture@yahoo.com โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ หรือ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/ หรือ http://www.facebook.com/prachuap.culture.office

ประกวดปฏิทินเก่าเล่าเรื่องใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกวดปฏิทินเก่าเล่าเรื่องใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์การประกวดปฏิทินเก่า หน้า ๑

หลักเกณฑ์การประกวดปฏิทินเก่า หน้า ๑

หลักเกณฑ์การประกวดปฏิทินเก่า หน้า ๒

หลักเกณฑ์การประกวดปฏิทินเก่า หน้า ๒

หลักเกณฑ์การประกวดปฏิทินเก่า หน้า ๓

หลักเกณฑ์การประกวดปฏิทินเก่า หน้า ๓

ใบสมัครประกวดปฏิทินเก่า

ใบสมัครประกวดปฏิทินเก่า

(Visited 59 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.